PODŁĄCZENIE DO SIECI - KROK PO KROKU

Czyli co i jak należy załatwić, aby prawidłowo wykonać podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Krok 4


MONTAŻ OPASKI Z ZASUWĄ

 

Montaże opasek/trójników na sieci wodociągowej wykonują pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

Montaż
Opaski

Uzyskanie pozwolenia od zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym (jeżeli dotyczy), zapewnienie obsługi geodezyjnej oraz przygotowanie wykopu otwartego - należy do obowiązków Inwestora/Wykonawcy.

W przypadku wykonywania wcinek do miejskiej sieci wodociągowej Spółka dostarcza nieodpłatnie opaskę lub trójnik z zasuwą wraz z obudową i skrzynką uliczną.
W przypadku wykonywania wcinek na sieci wodociągowej nie będącej w posiadaniu Spółki montaż dokonywany jest na materiałach dostarczonych przez Inwestora.

Gotowość do montażu należy potwierdzić w dniu montażu opaski do godziny 1000, po uprzednim przygotowaniu wykopu otwartego.

Czynności montażowe są przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1330.

Telefony kontaktowe w sprawie montażu opasek: Mistrz ds. wodociągów i kanalizacji - tel. 87 567 27 00 lub 87 567 60 53 wew. 40 Kierownik ZWiK - tel. 87 567 27 00 lub 87 567 60 53 wew. 31

 


POZOSTAŁE KROKI