BIEŻĄCE INFORMACJE


Propozycja współpracy dla rolników - rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych

Ogłoszenie z dnia: 
5 Grudzień 2016

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że ma do przekazania komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Suwałkach. W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania tych osadów zapraszamy wszystkich rolników, chcących wykorzystywać nasze osady do nawożenia pól, do podjęcia współpracy z nami.
 

Strony