SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. obecnie eksploatuje 252 km sieci wodociągowej i 171 km sieci kanalizacji sanitarnej, dzięki czemu ponad 99% mieszkańców Suwałk otrzymuje wodę z miejskich wodociągów i około 96% mieszkańców odprowadza swoje ścieki do miejskiej kanalizacji. Ponadto zarządzamy i eksploatujemy 170 km sieci kanalizacji deszczowej.

Ze względu na rosnące potrzeby miasta i jego mieszkańców Spółka inwestuje w nowe sieci na terenach powstających osiedli mieszkaniowych oraz zakładów przemysłowych. PWiK stara się również modernizować istniejące rurociągi i uzbrojenie sieci, kładąc głównie nacisk na odcinki najbardziej narażone na awarie.