CENY USŁUG PWIK

 

Wydawanie warunków, uzgadnianie dokumentacji

Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Wydanie warunków technicznych bezpłatnie
2 Uzgadnianie dokumentacji technicznej bezpłatnie

cennik usług ŚWIADCZONYCH NA RZECZ ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH

Zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2020 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie cennika usług świadczonych na rzecz odbiorców zewnętrznych.

Lp. Nazwa sprzętu / pojazdu / rodzaj usługi Cena netto za 1 km (dojazd do miejsca usługi) Cena zł netto za 1h wykonywania usługi
 
Dni powszednie i soboty Niedziele i pozostałe dni wolne od pracy
1 Citroen Berlingo 2,15
 
x x
2 Fiat Doblo x x
3 Fiat Ducato 3,40 x x
4 Fiat Scudo x x
5 Fiat Talento x x
6 Fiat Fiorino 1,40 x x
7 Fiat Panda x x
8 Nissan Navara 4,15 x x
9 Fiat Punto 2,75 x x
10 IVECO Daily wywrotka z HDS 8,25 x x
11 STAR SCK S3 do czyszczenia kanalizacji 3,45 193,00* 282,00*
12 MAN do czyszczenia kanalizacji 6,50 236,00* 325,00*
13 MERCEDES do czyszczenia kanalizacji 6,95 343,00* 432,00*
14 Koparko-ładowarka JCB x 142,00 187,00
15 Minikoparka JCB 8018 x 70,00 115,00
16 Ciągnik Ursus C-360 x 75,00 120,00
17 Podnośnik kubełkowy x 102,00 147,00
18 Recykler masy asfaltowej x 213,00 302,00
19 Roboczogodzina pracownika (usługi wod.-kan.) x 44,62 89,24
20 Odmrożenie przyłączy x 172,00 217,00
21 Inspekcja kanalizacji cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
225,00 314,00
22 Trasowanie sieci wodociągowej cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
113,00 158,00
23 Lokalizacja szczelności sieci kanalizacyjnej cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
150,00 190,00
24 Badanie wydajności hydrantów p.poż. (sieci wodociągowej) - 1 sztuka x 160,00** 205,00**
25 Lokalizacja nieszczelności sieci wodociągowej cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
203,00
(do 3 godz.)
+ 45 zł za każdą następną rozpoczętą
godz. ponad w/w 3h
248,00
(do 3 godz.)
+ 89 zł za każdą następną rozpoczętą
godz. ponad w/w 3h

* Na terenie miasta Suwałki bez ceny za dojazd. Dojazd i powrót do siedziby Spółki wliczony do czasu pracy sprzętu.
** Cena za 1 sztukę badania wydajności hydrantu.

 

Usługi montażu wodomierzy i podliczników oraz ich plombowania

Zgodnie z Uchwałą nr 10/2016 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie cennika usług montażu wodomierzy i podliczników oraz ich plombowania.

Lp. Rodzaj usługi Cena netto Podatek VAT
w budynkach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych
1 koszt demontażu i montażu wodomierza (dn 15-25) z oplombowaniem 72,91 8% 23%
2 koszt demontażu i montażu wodomierza (dn 32-40) z oplombowaniem 76,04 8% 23%
3 koszt demontażu i montażu wodomierza (dn 50-100) z oplombowaniem 178,04 8% 23%
4 koszt montażu podlicznika z oplombowaniem 46,32 8% 23%
5 koszt demontażu i montażu podlicznika z oplombowaniem 49,65 8% 23%
6 koszt oplombowania podlicznika 39,68 8% 23%
7 koszt oplombowania wodomierza Odbiorcy, służącego do określenia ilości odprowadzanych ścieków 39,68 8% 23%
8 koszt ponownego założenia plomby zerwanej przez Odbiorcę na wodomierzu głównym, podliczniku i wodomierzu Odbiorcy, służącym do określenia ilości ścieków 66,00 8% 23%

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium obowiązujący od dnia 18 czerwca 2019 r. zgodnie
z Aneksem nr 1 do  Zarządzenia Prezesa Zarządu Nr 12/2018 z dnia 12 września 2018 r.

Lp. Rodzaj badań Metoda badawcza Cena netto
1 Azot amonowy miareczkowa
spektrofotometryczna
46,40 zł
46,40 zł
2 Azot azotanowy spektrofotometryczna 46,40 zł
3 Azot azotynowy pektrofotometryczna 46,40 zł
4 Azot Kjeldahla miareczkowa 92,81 zł
5 Azot ogólny
Nog.=NKjel+NNO3+NNO2
z obliczeń 185,61 zł
6 BZT5 bez rozcieńczeń elektromechaniczna 51,56 zł
7 BZT5 z rozcieńczeniami elektromechaniczna 67,03 zł
8 ChZT-Cr miareczkowa
spektrofotometryczna
77,34 zł
77,34 zł
9 Chlorki miareczkowa 20,62 zł
10 Ekstrat eterowy (tłuszcze) wagowa 92,81 zł
11 Fosfor ogólny spektrofotometryczna 92,81 zł
12 Formaldehyd spektrofotometryczna 92,81 zł
13 Indeks fenolowy spektrofotometryczna 103,00 zł
14 LKT miareczkowa 77,34 zł
15 Ortofosforany spektrofotometryczna 46,40 zł
16 Pomiar pH: woda, ścieki potencjometryczna 20,62 zł
17 Pomiar pH: osadów ściekowych potencjometryczna 36,09 zł
18 Pomiar temperatury bezpośrednia 10,31 zł
19 Pomiar tlenu elektrochemiczna 20,62 zł
20 Potas spektrofotometryczna 30,94 zł
21 Siarczany wagowa 92,81 zł
22 Zawiesina ogólna wagowa 67,03 zł
23 Zasadowość ogólna miareczkowa 20,62 zł
24 Zawiesina łatwo opadająca objętościowy opad w leju 20,62 zł
25 Indeks osadu czynnego z obliczeń 67,03 zł
26 Sucha pozostałość (na wagosuszarce) wagowa 36,09 zł
27 Sucha pozostałość wagowa 77,34 zł
28 Straty przy prażeniu, pozostałość po prażeniu wagowa 77,34 zł
29 Opracowanie sprawozdania - 30,00 zł
30 Pobieranie próbek
jednorazowe (woda, ścieki,osady ściekowe)
- 30,94 zł
31 Pobieranie próbek: ścieki (woda, ścieki - 3 próbki w ciągu jednej godziny) - 51,56 zł
32 Pobieranie próbek: Złożone próbki (osad ściekowy, odpad kod:190805) - 51,56 zł
33 Pobieranie próbek: Złożone próbki średniodobowe - automat - 128,90 zł
34 Pobieranie próbek: Złożone próbki średniodobowe - automat
(z pomiarem pH i temperatury w odstępach max co 2 godz. w ciągu doby)
- 252,62 zł
35 Koszt transportu - 2,15 zł/km

Do wszystkich cen podanych w cenniku należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
UWAGA!
W przypadku zlecenia na kwotę powyżej 2 000,00 PLN (netto) istnieje możliowść negocjacji cen.