CENY USŁUG PWIK

 

Wydawanie warunków, uzgadnianie dokumentacji

Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Wydanie warunków technicznych bezpłatnie
2 Uzgadnianie dokumentacji technicznej bezpłatnie

cennik usług ŚWIADCZONYCH NA RZECZ ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (obowiązujący od dnia 01.06.2023 R.)

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 7/2023 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 10 maja 2023 r. w sprawie cennika usług świadczonych na rzecz odbiorców zewnętrznych.

Usługi sprzętowe
Lp. Nazwa sprzętu / pojazdu / rodzaj usługi Cena netto za 1 km (dojazd do miejsca usługi) Cena netto za 1h wykonywania usługi
 
Dni powszednie i soboty Niedziele i święta
1 Citroen Berlingo (laboratorium) 3,32
 
x x
2 Fiat Doblo x x
3 Fiat Ducato 5,12 x x
4 Fiat Scudo x x
5 Fiat Talento x x
6 Fiat Fiorino 2,07 x x
7 Fiat Panda x x
8 Fiat Punto 4,15 x x
9 Nissan Navara 6,36 x x
10 IVECO Daily wywrotka z HDS 7,61 x x
11 STAR SCK S3 do czyszczenia kanalizacji 8,02 312,00* 420,00*
12 MAN do czyszczenia kanalizacji 10,24 396,00* 504,00*
13 MERCEDES do czyszczenia kanalizacji 10,96 540,00* 648,00*
14 Koparko-ładowarka JCB x 228,00 276,00
15 Minikoparka JCB 8018 x 132,00 180,00
16 Ciągnik Ursus C-360 x 108,00 156,00
17 Podnośnik kubełkowy x 180,00 228,00
18 Recykler masy asfaltowej czas pracy liczony od uruchomienia palnika 800,00 1 500,00
19 Zagęszczarka bębnowa do asfaltu (walec) x 200,00 300,00
20 Roboczogodzina pracownika (usługi wod.-kan.) x 61,72 123,43
21 Odmrażanie przyłączy x 240,00 300,00
22 Inspekcja kanalizacji cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
360,00 468,00
23 Trasowanie sieci wodociągowej cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
180,00 240,00
24 Lokalizacja nieszczelności sieci kanalizacyjnej (zadymianie) cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
252,00 312,00
25 Badanie wydajności hydrantów p.poż. (sieci wodociągowej) - 1 sztuka x 240,00 300,00
26 Lokalizacja nieszczelności sieci wodociągowej cena za 1 km za dojazd
w zależności od auta
360,00 420,00
Usługi laboratoryjne
Lp. Zakres badania/usługi Cena netto Metoda badań Rodzaj próbki/zakres działaloności
1
 
Azot amonowy 73,17
73,17
miareczkowa
spektrofotometryczna
ścieki/Q
woda, ścieki/Q
2 Azot azotanowy 73,17 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
3 Azot azotynowy 73,17 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
4 Azot Kjeldahla 146,21 miareczkowa woda, ścieki/Q
5 Azot ogólny (Nog=NKjel+NNO3+NNO2) 292,42 z obliczeń woda, ścieki/Q
6 BZT5 bez rozcieńczeń 81,20 elektromechaniczna woda, ścieki/Q
7 BZT5 z rocieńczeniami 105,54 elektromechaniczna woda, ścieki/Q
8 CHZT-Cr 121,86
121,86
miareczkowa
spektrofotometryczna
ścieki/Q
woda, ścieki/Q
9 Chlorki 32,51 miareczkowa woda, ścieki/Q
10 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym (tłuszcze) 146,21 wagowa ścieki/Q
woda/S
11 Fosfor ogólny 146,21 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
12 Formaldehyd 146,21 spektrofotometryczna ścieki/Q
13 Indeks fenolowy 162,25 spektrofotometryczna woda, ścieki/Q
14 LKT 121,86 miareczkowa ścieki, osady ściekowe/N
15 Ortofosforany 73,04 spektrofotometryczna ścieki/Q
16 Pomiar pH 32,51 potencjometryczna woda, ścieki/Q
17 Pomiar pH 56,85 potencjometryczna osady ściekowe/Q
18 Pomiar temperatury 16,18 bezpośrednia osady ściekowe/N
woda, ścieki/Q
19 Pomiar tlenu 32,51 elektrochemiczna woda, ścieki/N
20 Potas 48,69 spektrofotometryczna ścieki/S
21 Siarczany 146,21 wagowa woda, ścieki/Q
22 Zawiesina ogólna 105,54 wagowa woda, ścieki/Q
osady ściekowe/S
23 Zawiesina łatwo opadająca 32,51 objętościowy opad w leju ścieki/N
24 Indeks osadu czynnego 105,54 z obliczeń osady ściekowe/S
25 Sucha pozostałość (na wagosuszarce) 56,85 wagowa osady ściekowe/Q
26 Sucha pozostałość 121,86 wagowa osady ściekowe/Q
27 Straty przy prażeniu, pozostałość po prażeniu 121,86 wagowa osady ściekowe/Q
28 Jednorazowe pobranie próbek 48,69 - woda, ścieki, osady ściekowe/Q
29 Złożone pobieranie próbki (3 próbki w ciągu jednej godziny) 81,20 - woda, ścieki/Q
30 Złożone pobieranie próbki 81,20 - osad ściekowy, odpad kod: 190805/Q
31 Złożone pobieranie próbki średniodobowe 250,00 - ścieki/Q
32 Złożone pobieranie próbki średniodobowe (z pomiarem pH i temepratury w odstępach max. co 2 godz. w ciągu doby) 400,00 - ścieki/Q
33 Opracowanie sprawozdania 47,31 - -
Przyjęcie nieczystości ciekłych
Lp. Nazwa usługi Cena netto za 1 m3
1 Przyjęcie nieczystości ciekłych bytowych do stacji zlewnej 18,00
2 Przyjęcie nieczystości ciekłych przemysłowych oraz z osadników przydomowych oczyszczalni do stacji zlewnej 35,00
Nawóz organiczny ROLIX i polepszacz gleby ROLOS
Lp. Nazwa towaru / usługi Cena netto za 1 tonę
1 Nawóz organiczny ROLIX (1 tona) 1 000,00
2 Załadunek ROLIX (1 tona) 30,00
3 Polepszacz gleby ROLOS (1 tona) 1,00
4 Załadunek ROLOS do 50 ton bezpłatnie, powyżej 50 ton koszt załadunku ustalany indywidualnie
Cennik usług montażu wodomierzy
Lp. Rodzaj usługi Cena netto Podatek VAT dla osób fizycznych Podatek VAT dla podmiotów gospodarczych
1 Koszt demontażu i montażu wodomierza/podlicznika (DN 15-25) z oplombowaniem 100,85 8% 23%
2 Koszt demontażu i montażu wodomierza/podlicznika (DN 32-40) z oplombowaniem 105,18 8% 23%
3 Koszt demontażu i montażu wodomierza/podlicznika (DN 50-100) z oplombowaniem 246,28 8% 23%
4 Koszt montażu wodomierza/podlicznika z oplombowaniem (Dn 15-40) 87,65 8% 23%
5 Koszt montażu wodomierza/podlicznika z oplombowaniem (DN ≥ 50) 213,65 8% 23%
6 Koszt oplombowania wodomierza 73,91 8% 23%
7 Koszt oplombowania podlicznika 65,94 8% 23%
8 Koszt sprawdzenia przyłącza/instalacji u Odbiorcy 55,75 8% 23%

Uwagi:
- Podane ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w obowiązującej ustawowo wysokości.
- W przypadku zlecenia o wartości powyżej 5000,00 zł netto istnieje możliwość negocjacji cen
- * Na terenie miasta Suwałki dojazd i powrót do siedziby Spółki wliczony do czasu pracy sprzętu

Zadeklarowany zakres działalności laboratoryjnej:
- Q - metody akredytowane, w zakresie akredytacji Nr AB 938 - zakres dostępny jest na stronie www.pwik.suwalki.pl lub www.pca.gov.pl
- S - metody nieakredytowane, spełniające wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02
- N - metody nieakredytowane, niespełniające wymagania normy PN EN ISO/IEC 17025:2018-02