Struktura organizacyjna PWiK w Suwałkach Sp. z o.o

Właściciel
Miasto Suwałki 100% Udziałów
Rada Nadzorcza
Przewodniczący Zbigniew Bieńczyk
Sekretarz Jan Stefanowicz
Członek Marcin Pietrewicz
Członek Aneta Ejsmont
Członek Zbigniew Andrulewicz
Prezes Zarządu
Prezes Zarządu mgr inż. Grzegorz Kochanowicz
Główny Księgowy
Główny Księgowy mgr Halina Osipowicz
Prokurenci
Prokurent mgr inż. Marlena Milewska
Prokurent mgr inż.Wiesława Rurak
Prokurent mgr Halina Osipowicz
Dyrekcja
Dyrektor ds. Eksploatacji mgr inż. Marlena Milewska
Główny Specjalista ds. Technicznych mgr inż. Wiesława Rurak
Kierownicy
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji mgr inż. Leszek Andrulewicz
Oczyszczalni Ścieków Andrzej Kotliński
Działu Technicznego mgr inż. Agnieszka Maziarz
Działu Sprzedaży mgr Ewa Sierzputowska
Laboratorium PWiK mgr inż. Elżbieta Milewska
Jednostki Realizującej Projekt mgr inż. Andrzej Maziarz