PROGRAM ISPA

Komisja Europejska pozytywnie oceniła realizację projektu pn. "Poprawa jakości wody w Suwałkach" i dokonała rozliczenia końcowego. Tym samym wyraziła zgodę na wypłatę ostatniej refundacji tzw. kwoty zatrzymanej.

Realizację programu ISPA rozpoczęliśmy w 2001 roku. W ramach tego programu realizowany był projekt Nr 2000/PL/16/P/PL/021 pn. "Poprawa jakości wody w Suwałkach".

Projekt składał się z dwóch części:
 • część I realizowana była w latach 2002-2005,
 • część II realizowana była w latach 2007-2008.

Całkowite rozliczenie projektu nastąpiło do 2010 roku. Całkowity koszt projektu w kosztach kwalifikowanych wyniósł 10 878 206 euro, w tym 50% to dotacje.

W części I zrealizowano następujące inwestycje:
• sieci wodociągowe o łącznej długości 24 700 m,
• kanalizacja sanitarna o łącznej długości 58 400 m,
• budowa Stacji Uzdatniania Wody o przepustowości 600 m3/h wraz z monitoringiem ujęcia wód podziemnych,
• monitoring 9 przepompowni ścieków,
• na terenie oczyszczalni ścieków zainstalowano dwa agregaty kogeneracyjne, każdy o mocy elektrycznej 180 kW i mocy cieplnej 285 kW oraz zbiornik na biogaz o pojemności 780 m3 wraz z siecią biogazu.

W części II zrealizowano:
• sieci wodociągowe o łącznej długości 1 850 m,
• kanalizacja sanitarna o łącznej długości 5 750 m.

OBEJRZYJ NASZE INWESTYCJE