BOK - Z MYŚLĄ O NASZYCH KLIENTACH

Biuro
Obsługi
Klienta

Biuro Obsługi Klienta czynne: poniedziałek-piątek, godz. 700 - 1500

Kasa czynna: poniedziałek - piątek, godz. 700 - 1430

Nasi Klienci w pierwszej kolejności przyjmowani są przez pracowników odpowiedzialnych za bezpośredni kontakt z klientem.

W przypadku, jeśli nie zostałyby zaspokojone oczekiwania Klienta przez pracowników BOK, Klienci przyjmowani są przez kierowników komórek organizacyjnych właściwych dla danej sprawy.


Stanowisko 1 i 2 – Dział Techniczny
tu mogą Państwo:

• złożyć wniosek o wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej,
kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
• odebrać opracowane warunki techniczne oraz umowę o przyłączenie do sieci,
• złożyć projekt do uzgodnienia,
• odebrać uzgodniony projekt,
• złożyć wniosek o przystąpieniu do wykonania przyłączy wodociągowych/kanalizacyjnych,
• uzyskać informację o przyłączeniu do sieci
Kontakt telefoniczny z BOK – stanowisko 1 i 2 - nr tel.: 87 567 60 53 wew. 20


Stanowisko 3 i 4 - Dział Sprzedaży
tu mogą Państwo:

• podać stan wodomierza,
• otrzymać fakturę,
• zgłosić montaż, wymianę lub plombowanie podlicznika
• złożyć wniosek o zawarcie umowy,
• zawrzeć umowę na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków,
• złożyć reklamację
Kontakt telefoniczny z BOK – stanowisko 3 i 4 - nr tel.: 87 567 90 65, 506 626 549


Stanowisko 5 - Kasa
tu mogą Państwo:

• opłacić fakturę,
• uzyskać informację o bieżących oraz archiwalnych fakturach i płatnościach
Kontakt telefoniczny z KASA – stanowisko 5 - nr tel.: 87 567 90 53, wew. 34


Autor informacji:
Agnieszka Maziarz, Ewa Sierzputowska