PODŁĄCZENIE DO SIECI - KROK PO KROKU

Czyli co i jak należy załatwić, aby prawidłowo wykonać podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Krok 3


ZGŁOSZENIE ZAMIARU ROZPOCZĘCIA ROBÓT

 

Inwestor w ciągu 3 lat od daty uzgodnienia rozwiązań powinien przystąpić do realizacji robót. W przypadku nie dotrzymania terminu należy zaktualizować rozwiązania techniczne wraz z niezbędnymi uzgodnieniami branżowymi. Przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne Inwestor może wybudować samodzielnie lub zlecić wybranemu przez siebie Wykonawcy.

Przed przystąpieniem do wykonania przyłącza Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót złożyć w siedzibie PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. w Biurze Obsługi Klienta zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót lub elektronicznie przez eBOK

Do zgłoszenia niezbędne jest dołączenie kopii projektu zagospodarowania terenu z widocznym uzgodnieniem Spółki.

W przypadku zmiany uzgodnionego terminu wykonania wcinki Inwestor/Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt w Biurze Obsługi Klienta lub bezpośrednio powiadomić Kierownika ZWiK i Kierownika Działu Inwestycji i Remontów.


POZOSTAŁE KROKI