PODŁĄCZENIE DO SIECI - KROK PO KROKU

Czyli co i jak należy załatwić, aby prawidłowo wykonać podłączenie do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Krok 2


UZGODNIENIE ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH

 

W okresie ważności wydanych przez Spółkę warunków technicznych przyłączenia, należy zlecić wybranemu przez siebie projektantowi wykonanie rozwiązań technicznych tj. projektu technicznego przyłącza. Koszt w całości pokrywa Inwestor.
Opracowanie rozwiązań technicznych należy złożyć do uzgodnienia.

Do wniosku o uzgodnienie należy dołączyć 2 egzemplarze rozwiązań technicznych. Po uzgodnieniu 1 egzemplarz zwracany jest osobie składającej wniosek.

Rozwiązania  techniczne powinny zawierać:

  1. Opis techniczny.
  2. Warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
  3. Wszelkie niezbędne uzgodnienia branżowe.
  4. Decyzję na lokalizację infrastruktury technicznej w pasie drogowym.
  5. Projekt zagospodarowania działki lub terenu (w kolorze), sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych/kopii mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczoną kolorem trasy przyłączy.
  6. Profil podłużny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego (od podłączenia z siecią do budynku).
  7. Szczegół połączenia z siecią wodociągową i kanalizacyjną.
  8. Rysunek szczegółowy podejścia wodomierzowego w budynku/studzience wodomierzowej.
  9. Szczegół kanalizacyjnej studzienki połączeniowej.
  10. Wykaz geodezyjnych punktów załamania projektowanych rurociągów - wersja papierowa. Dodatkowo wymagana jest wersja elektroniczna w formacie .dxf lub w pliku tekstowym dostarczona na płycie CD.

W przypadku, gdy przedłożone do uzgodnienia rozwiązania techniczne są niekompletne lub opracowane zostały niezgodnie z warunkami technicznymi - rozwiązania zwracane są bez uzgodnienia.
 

Uzgodnienie projektu jest bezpłatne.


POZOSTAŁE KROKI