AWARIE

Lp. Lokalizacja Miejsce awarii Data
przyjęcia zgłoszenia
Przerwa
w dostawie wody
1 Filipowska na sieci 19/08/2019 5h 00m
↑ SIERPIEŃ 2019 ROK ↑
2 Powstańców Wlkp. na sieci 10/06/2019 8h 10m
1 Nowosądecka na sieci 05/06/2019 6h 30m
↑ CZERWIEC 2019 ROK ↑
3 Szafirowa na sieci 20/05/2019 4h 00m
2 Olsztyńska na sieci 15/05/2019 -
1 Szkolna na sieci 10/05/2019 5h 00m
↑ MAJ 2019 ROK ↑
3 Waryńskiego na sieci 15/04/2019 3h 00m
2 Sejneńska na sieci 10/04/2019 5h 00m
1 Kawaleryjska na sieci 10/04/2019 5h 30m
↑ KWIECIEŃ 2019 ROK ↑
7 Przytorowa na sieci 28/03/2019 3h 30m
6 Lotnicza na sieci 22/03/2019 4h 30m
5 Gdańska na sieci 22/03/2019 4h 30m
4 Lotnicza na sieci 12/03/2019 4h 30m
3 Szkolna na sieci 11/03/2019 4h 40m
2 Jodłowa na sieci 08/03/2019 3h 45m
1 Kasztanowa na sieci 07/03/2019 4h 00m
↑ MARZEC 2019 ROK ↑
7 Świerkowa na przyłączu 27/02/2019 4h 30m
6 Diamentowa na sieci 22/02/2019 4h 45m
5 Sejneńska na sieci 12/02/2019 5h 00m
4 Paca na sieci 12/02/2019 6h 30m
3 Chopina na sieci 10/02/2019 6h 00m
2 Zarzecze na sieci 10/02/2019 6h 40m
1 Kowalskiego na sieci 05/02/2019 7h 25m
↑ LUTY 2019 ROK ↑
6 Klonowa na sieci 30/01/2019 16h 30m
5 Pułaskiego na sieci 30/01/2019 4h 20m
4 Włocławska na sieci 15/01/2019 4h 40m
3 Kościuszki na sieci 04/01/2019 -
2 Kołłątaja na sieci 03/01/2019 5h 30m
1 Gałaja na sieci 03/01/2019 4h 00m
↑ STYCZEŃ 2019 ROK ↑

Zgłaszanie awarii (24 h)

W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym/kanalizacyjnym prosimy o pilne zgłoszenie pod jeden z poniższych telefonów:

 

tel. (+48 87) 567 27 00 (całodobowo)
tel. (+48 87) 567 60 53 wew. 39 (po godz. 1500 w dni robocze i całodobowo w dni wolne od pracy i święta)
tel. kom. (+48) 668 903 263 (całodobowo)

Awarie usuwane są bezpłatnie na sieciach i przyłączach zarządzanych przez PWiK.

Awarie, które wystąpią na instalacjach wewnętrznych, przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Usługobiorcy, należy usunąć we własnym zakresie zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Usunięcie awarii na przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych można zlecić PWiK Sp. z o.o. za odpłatnością. Koszt usunięcia awarii na podstawie kalkulacji indywidualnej.