AWARIE

Lp. Lokalizacja Miejsce awarii Data
przyjęcia zgłoszenia
Przerwa
w dostawie wody
7 Klonowa/Świerkowa na sieci 31/01/2018 1h 30m
6 1 Maja na sieci 30/01/2018 6h 53m
5 Skierniewicka na sieci 27/01/2018 5h 50m
4 Kościuszki na sieci 25/01/2018 2h 20m
3 Żytnia na przyłączu 23/01/2018 2h
2 Łódzka na sieci 23/01/2018 2h 30m
1 Klonowa na sieci 09/01/2018 1h 40m
↑ STYCZEŃ 2017 ROK ↑

Zgłaszanie awarii (24 h)

W przypadku zauważenia wycieku wody lub innej awarii na sieci lub przyłączu wodociągowym/kanalizacyjnym prosimy o pilne zgłoszenie pod jeden z poniższych telefonów:

 

tel. (+48 87) 567 27 00 (całodobowo)
tel. (+48 87) 567 60 53 wew. 39 (po godz. 1500 w dni robocze i całodobowo w dni wolne od pracy i święta)
tel. kom. (+48) 668 903 263 (całodobowo)

Awarie usuwane są bezpłatnie na sieciach i przyłączach zarządzanych przez PWiK.

Awarie, które wystąpią na instalacjach wewnętrznych, przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych będących własnością Usługobiorcy, należy usunąć we własnym zakresie zgodnie z wytycznymi zawartymi w umowie o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Usunięcie awarii na przyłączach wodociągowych i kanalizacyjnych można zlecić PWiK Sp. z o.o. za odpłatnością. Koszt usunięcia awarii na podstawie kalkulacji indywidualnej.