CENY USŁUG PWIK

 

Wydawanie warunków, uzgadnianie dokumentacji

Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Wydanie warunków technicznych bezpłatnie
2 Uzgadnianie dokumentacji technicznej bezpłatnie

cennik usług i eksploatacji pojazdów

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2018 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie cennika kosztów eksploatacji pojazdów.

Lp. Rodzaj samochodu lub sprzętu specjalistycznego Numer rejestracyjny Cena zł netto za 1h wykonywania usługi
 
Cena netto za 1 km (dojazd do miejsca usługi)
Dni powszednie i soboty Niedziele i pozostałe dni wolne od pracy
1 Star SCK 53 do czyszczenia kanalizacji BS 11582 170,00 zł/h 250,00 zł/h 3,20 zł/km*
2 MAN BS 43285 200,00 zł/h 275,00 zł/h 6,08 zł/km*
3 Koparko-ładowarka JCB (ZWiK) x 126,00 zł/h 165,00 zł/h X
4 Ciągnik URSUS C-360 BS 07783 70,00 zł/h 105,00 zł/h X
5 Fiat Ducato BS 21655 x x 2,58
6 Fiat Ducato BS 54771 x x 2,58
7 Iveco wywrotka z HDS BS 54830 x x 7,68
8 Fiat Doblo BS 18038 x x 1,76
9 Fiat Doblo BS 55233 x x 1,76
10 Fiat Doblo BS 25991 x x 1,76
11 Fiat Ducato BS 64828 x x 2,58
12 Citroen Berlingo BS 60955 x x 1,76
13 Fiat Talento BS 65430 x x 2,58
14 Fiat Scudo BS 33650 x x 2,58
15 Fiat Fiorino BS 68923 x x 1,20
16 Fiat Fiorino BS 52630 x x 1,20
17 Fiat Panda BS 42838 x x 1,20
18 Fiat Panda BS 37580 x x 1,20
19 Nissan Navara BS 52590 x x 3,06
20 Fiat Punto BS 52620 x x 2,56
21 Koparko-ładowarka JCB oczyszczalnia x 126,00 zł/h 165,00 zł/h x
22 Minikoparka JCB 8018 x 60,00 zł/h 100,00 zł/h x
23 Podnośnik kubełkowy x 90,00 zł/h 125,00 zł/h x
24 Recykler masy asflatowej x 190,00 zł/h 220,00 zł/h x
25 Roboczogodzina pracownika - 36,97 zł/h 73,94 zł/h x
26 Odmorżenie przyłączy x 150,00 zł/h 190,00 zł/h x
27 Inspekcja kanalizacji x 200,00 zł/h 275,00 zł/h cena za 1 km za dojazd w zależności od auta
28 Trasowanie sieci wodociągowej x 100,00 zł/h 140,00 zł/h cena za 1 km za dojazd w zależności od auta
29 Lokalizacja nieszczelności sieci wodociągowej x 150,00 zł/h 220,00 zł/h cena za 1 km za dojazd w zależnści od auta

*Na terenie miasta Suwałki bez ceny za dojazd. Dojazd i powrót do siedziby Spółki wliczony do czasu pracy sprzętu.

 

Usługi montażu wodomierzy i podliczników oraz ich plombowania

Zgodnie z Uchwałą nr 10/2016 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie cennika usług montażu wodomierzy i podliczników oraz ich plombowania.

Lp. Rodzaj usługi Cena netto Podatek VAT
w budynkach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych
1 koszt demontażu i montażu wodomierza (dn 15-25) z oplombowaniem 72,91 8% 23%
2 koszt demontażu i montażu wodomierza (dn 32-40) z oplombowaniem 76,04 8% 23%
3 koszt demontażu i montażu wodomierza (dn 50-100) z oplombowaniem 178,04 8% 23%
4 koszt montażu podlicznika z oplombowaniem 46,32 8% 23%
5 koszt demontażu i montażu podlicznika z oplombowaniem 49,65 8% 23%
6 koszt oplombowania podlicznika 39,68 8% 23%
7 koszt oplombowania wodomierza Odbiorcy, służącego do określenia ilości odprowadzanych ścieków 39,68 8% 23%
8 koszt ponownego założenia plomby zerwanej przez Odbiorcę na wodomierzu głównym, podliczniku i wodomierzu Odbiorcy, służącym do określenia ilości ścieków 66,00 8% 23%

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium obowiązujący od dnia 12 września 2018 r. zgodnie
z Zarządzeniem Prezesa Zarządu Nr 12/2018 z dnia 12 września 2018 r.

Lp. Rodzaj badań Metoda badawcza Cena netto
1 Azot amonowy miareczkowa
spektrofotometryczna
46,40 zł
46,40 zł
2 Azot azotanowy spektrofotometryczna 46,40 zł
3 Azot azotynowy pektrofotometryczna 46,40 zł
4 Azot Kjeldahla miareczkowa 92,81 zł
5 Azot ogólny
Nog.=NKjel+NNO3+NNO2
z obliczeń 185,61 zł
6 BZT5 bez rozcieńczeń elektromechaniczna 51,56 zł
7 BZT5 z rozcieńczeniami elektromechaniczna 67,03 zł
8 ChZT-Cr miareczkowa
spektrofotometryczna
77,34 zł
77,34 zł
9 Chlorki miareczkowa 20,62 zł
10 Ekstrat eterowy (tłuszcze) wagowa 92,81 zł
11 Fosfor ogólny spektrofotometryczna 92,81 zł
12 Formaldehyd spektrofotometryczna 92,81 zł
13 LKT miareczkowa 77,34 zł
14 Ortofosforany spektrofotometryczna 46,40 zł
15 Pomiar pH: woda, ścieki potencjometryczna 20,62 zł
16 Pomiar pH: osadów ściekowych potencjometryczna 36,09 zł
17 Pomiar temperatury bezpośrednia 10,31 zł
18 Pomiar tlenu bezpośrednia 20,62 zł
19 Potas spektrofotometryczna 30,94 zł
20 Siarczany wagowa 92,81 zł
21 Zawiesina ogólna wagowa 67,03 zł
22 Zasadowość ogólna miareczkowa 20,62 zł
22 Zawiesina łatwo opadająca objętościowy opad w leju 20,62 zł
24 Indeks objętości osadu - 67,03 zł
25 Sucha pozostałość (na wagosuszarce) wagowa 36,09 zł
26 Sucha pozostałość wagowa 77,34 zł
27 Straty przy prażeniu, pozostałość po prażeniu wagowa 77,34 zł
28 Opracowanie sprawozdania - 30,00 zł
29 Pobieranie próbek
jednorazowe (woda, ścieki,osady ściekowe)
- 30,94 zł
30 Pobieranie próbek: ścieki (woda, ścieki - 3 próbki w ciągu jednej godziny) - 51,56 zł
31 Pobieranie próbek: Złożone próbki (osad ściekowy, odpad kod:190805) - 51,56 zł
32 Pobieranie próbek: Złożone próbki średniodobowe - automat - 128,90 zł
33 Pobieranie próbek: Złożone próbki średniodobowe - automat
(z pomiarem pH i temperatury w odstępach max co 2 godz. w ciągu doby)
- 252,62 zł
34 Koszt transportu - 1,76 zł/km

Do wszystkich cen podanych w cenniku należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
UWAGA!
W przypadku zlecenia na kwotę powyżej 2 000,00 PLN (netto) istnieje możliowść negocjacji cen.