CENY USŁUG PWIK

 

Cennik usług w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych kanalizacją deszczową eksploatowaną przez PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. (obowiązuje od 1.04.2018 r.) 

Wydawanie warunków, uzgadnianie dokumentacji

Lp. Rodzaj usługi Cena
1 Wydanie warunków technicznych bezpłatnie
2 Uzgadnianie dokumentacji technicznej bezpłatnie

Stawka opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych

 

Rodzaj urządzenia Stawka opłaty netto Stawka opłaty brutto
przyłącze wodociągowe 122,57 zł 132,38 zł
przyłącze kanalizacji sanitarnej 100,80 zł 108,86 zł
przyłącze kanalizacji deszczowej 73,19 zł 79,05 zł

Usługi wykonane samochodami i sprzętem specjalistycznym

Zgodnie z Uchwałą nr 6/2017 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie kosztów eksploatacji pojazdów.

Lp. Rodzaj samochodu lub sprzętu specjalistycznego Numer rejestracyjny Cena zł netto za 1h pracy sprzętu
Z PRACOWNIKIEM
Cena netto za 1 km (dojazd do miejsca usługi)
Dni powszednie i soboty Niedziele i pozostałe dni wolne od pracy
1 Star SCK BS 11582 156,27 zł/h 254,83 zł/h 1,78 zł/km
2 MAN BS 43285 159,62 zł/h 258,83 zł/h 8,86 zł/km
3 Koparko-ładowarka JCB BS 00583 64,66 zł/h 112,66 zł/h X
4 Ciągnik URSUS BS 07783 68,26 zł/h 116,60 zł/h X
5 Fiat Ducato BS 21655 x x 1,35
6 Fiat Ducato BS 54771 x x 4,24
7 Iveco wywrotka z HDS BS 54830 x x 7,03
8 Fiat Doblo BS 18038 x x 1,66
9 Fiat Doblo BS 55233 x x 3,55
10 Fiat Ducato BS 64828 x x 3,30
11 Citroen Berlingo BS 60955 x x 3,53
12 Koparko-ładowarka JCB oczyszczalnia - 113,05 zł/h 165,66 zł/h x
13 Minikoparka JCB 8018 - 59,58 zł/h 107,09 zł/h x
14 Podnośnik kubełkowy - 85,96 zł/h 125,84 zł/h x
15 Recykler masy asflatowej - 179,07 zł/h 220,91 zł/h x
16 Roboczogodzina pracownika - 36,38 zł/h 72,76 zł/h x
17 Lokalizacja nieszczelności sieci wodociągowej - 142,41 zł (za 3 h) + za każdą rozpoczętą kolejną godzinę pomiaru 47,47 zł 179,44 zł (za 3 h) + za każdą rozpoczętą kolejną godzinę pomiaru 59,81 zł x

Usługi montażu wodomierzy i podliczników oraz ich plombowania

Zgodnie z Uchwałą nr 10/2016 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie cennika usług montażu wodomierzy i podliczników oraz ich plombowania.

Lp. Rodzaj usługi Cena netto Podatek VAT
w budynkach mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych
1 koszt demontażu i montażu wodomierza (dn 15-25) z oplombowaniem 72,91 8% 23%
2 koszt demontażu i montażu wodomierza (dn 32-40) z oplombowaniem 76,04 8% 23%
3 koszt demontażu i montażu wodomierza (dn 50-100) z oplombowaniem 178,04 8% 23%
4 koszt montażu podlicznika z oplombowaniem 46,32 8% 23%
5 koszt demontażu i montażu podlicznika z oplombowaniem 49,65 8% 23%
6 koszt oplombowania podlicznika 39,68 8% 23%
7 koszt oplombowania wodomierza Odbiorcy, służącego do określenia ilości odprowadzanych ścieków 39,68 8% 23%
8 koszt ponownego założenia plomby zerwanej przez Odbiorcę na wodomierzu głównym, podliczniku i wodomierzu Odbiorcy, służącym do określenia ilości ścieków 66,00 8% 23%

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2017 r. zgodnie
z Uchwałą Prezesa Zarządu Nr 7/2017 z dnia 31 marca 2017 r.

Lp. Rodzaj badań Metoda badawcza Cena netto
1 Azot amonowy miareczkowa
spektrofotometryczna
46,40 zł
46,40 zł
2 Azot azotanowy spektrofotometryczna 46,40 zł
3 Azot azotynowy pektrofotometryczna 46,40 zł
4 Azot Kjeldahla miareczkowa 92,81 zł
5 Azot ogólny
Nog.=NKjel+NNO3+NNO2
z obliczeń 185,61 zł
6 BZT5 bez rozcieńczeń elektromechaniczna 51,56 zł
7 BZT5 z rozcieńczeniami elektromechaniczna 67,03 zł
8 ChZT-Cr miareczkowa
spektrofotometryczna
77,34 zł
77,34 zł
9 Chlorki miareczkowa 20,62 zł
10 Ekstrat eterowy (tłuszcze) wagowa 92,81 zł
11 Fosfor ogólny spektrofotometryczna 92,81 zł
12 LKT miareczkowa 77,34 zł
13 Ortofosforany spektrofotometryczna 46,40 zł
14 Pomiar pH: woda, ścieki potencjometryczna 20,62 zł
15 Pomiar pH: osadów ściekowych potencjometryczna 36,09 zł
16 Pomiar temperatury bezpośrednia 10,31 zł
17 Pomiar tlenu bezpośrednia 20,62 zł
18 Potas spektrofotometryczna 30,94 zł
19 Siarczany wagowa 92,81 zł
20 Zawiesina ogólna wagowa 67,03 zł
21 Zasadowość ogólna miareczkowa 20,62 zł
22 Zawiesina łatwo opadająca objętościowy opad w leju 20,62 zł
23 Indeks objętości osadu - 67,03 zł
24 Sucha pozostałość (na wagosuszarce) wagowa 36,09 zł
25 Sucha pozostałość/td> wagowa 77,34 zł
26 Straty przy prażeniu, pozostałość po prażeniu wagowa 77,34 zł
27 Opracowanie sprawozadania - 30,00 zł
28 Pobieranie próbek
jednorazowe (woda, ścieki,osady ściekowe)
- 30,94 zł
29 Pobieranie próbek: ścieki (woda, ścieki - 3 próbki w ciągu jednej godziny) - 51,56 zł
30 Pobieranie próbek: Złożone próbki (osad ściekowy, odpad kod:190805) - 51,56 zł
31 Pobieranie próbek: Złożone próbki średniodobowe - automat - 128,90 zł
32 Pobieranie próbek: Złożone próbki średniodobowe - autoamt
(z pomiarem pH i temperatury w odstępach max co 2 godz. w ciągu doby)
- 252,62 zł
33 Koszt transportu - 3,53 zł/km

Do cen netto doliczana będzie ustawowa stawka podatku VAT, obowiązująca w danym okresie.