REKRUTACJA

 
Oferta pracy na stanowisku: monter konserwator sieci wod-kan
 
OPIS STANOWISKA / ZADANIA:
 • naprawa nawierzchni drogowych;
 • wykonywanie prac remontowo-budowlanych;
 • wykonywanie prac remontowo-konserwacyjnych na sieciach wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej;
 • obsługa samochodów specjalistycznych S.C. – po przeszkoleniu;
 • praca dwuzmianowa, dyżury domowe – po przeszkoleniu i okresie próbnym.

OCZEKIWANIA:

 • wykształcenie kierunkowe min. zawodowe (preferowane profile budowlane);
 • doświadczenie w zakresie robót drogowych (montaż kostki betonowej) i ogólnobudowlanych;
 • prawo jazdy kat. B;
 • mile widziane inne uprawnienia, np. obsługa maszyn wibrujących, uprawnienia spawalnicze, itp.;
 • umiejętność pracy w zespole;
 • dobra organizacja pracy;
 • sumienność, dokładność, uczciwość.

OFERUJEMY:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (na początek umowa na czas określony);
 • podnoszenie kwalifikacji (kursy, szkolenia).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • CV, list motywacyjny oraz
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • dokumenty z dopiskiem „monter konserwator sieci wod-kan.” należy składać osobiście w siedzibie Spółki, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pwik.suwalki.pl lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki,
 • termin składania ofert: 31.07.2019 r. (w przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu),
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.
Oferta pracy na stanowisku: mechanik - spawacz
OPIS STANOWISKA:
 • utrzymanie ruchu i sprawności urządzeń oczyszczalni ścieków,
 • przeglądy, remonty i konserwacja urządzeń,
 • diagnozowanie i usuwanie awarii oraz usterek,
 • spawanie elementów, konstrukcji, urządzeń, itp.
OCZEKIWANIA:
 • wykształcenie zawodowe lub średnie kierunkowe - preferowany profil mechaniczny,
 • staż pracy minimum 2 lata w dziale utrzymania ruchu,
 • uprawnienia spawalnicze - gazowe, elektryczne, (mile widziane MIG, MAG),
 • zdolności manualne oraz umiejętności praktycznego rozwiązywania problemów technicznych,
 • znajomość zagadnień z zakresu mechaniki, hydrauliki,
 • dużym atutem będzie znajomość przemysłowych instalacji gazowych,
 • mile widziane doświadczenie w instalacjach oczyszczalni ścieków.
OFERUJEMY:
 • dobre warunki pracy i możliwość dalszego rozwoju zawodowego,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę (na początku umowa na czas określony).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym lub innych załączonych dokumentach – jeśli w zakresie tych danych zawarte są szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.
SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
 • dokumenty z dopiskiem „mechanik - spawacz” należy składać osobiście w siedzibie Spółki, drogą elektroniczną na adres: sekretariat@pwik.suwalki.pl  lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki,
 • termin składania ofert: 28.06.2019 r. W przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu,
 • list motywacyjny dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, informacje dotyczące ochrony danych osobowych oraz wszystkie składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem,
 • osoby, których oferty zostaną pozytywnie rozpatrzone, będą powiadomione o terminie rozmowy,
 • osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.