REKRUTACJA

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudni pracownika na stanowisko Inspektor ds. technicznych zgodnie z poniższym zakresem:
OPIS STANOWISKA / ZADANIA:
 
 • obsługa Biura Obsługi Klienta,
 • opracowanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
 • udział w odbiorach technicznych sieci wod-kan realizowanych na zlecenie Spółki,
 • przyjmowanie klientów w sprawach związanych z przyłączeniem nieruchomości do sieci miejskich,
 • przekazywanie niezbędnych informacji do zawarcia umów do Działu Sprzedaży dotyczących rozgraniczenia własności i odpowiedzialności pomiędzy Spółką i odbiorcą usług,
 • prowadzenie ewidencji mpzp. Udział przy opiniowaniu planów zagospodarowania przestrzennego terenu miasta Suwałki
 • przygotowanie korespondencji związanej z przyłączaniem nowych odbiorców do sieci, m.in. z wydawaniem warunków, treści umów przyłączeniowych oraz innymi sprawami wpływającymi do działu,
 • przygotowanie różnego rodzaju dokumentów, pism, umów, wycen związanych z odpłatnym nabywaniem urządzeń wod-kan,
 • uzgadnianie przedkładanych projektów budowlanych i technologicznych pod kątem zgodności z wydanymi warunkami technicznymi oraz prawidłowości przyjętych rozwiązań technicznych,
 • uzgadnianie przedkładanej dokumentacji projektowej w zakresie skrzyżowań i zbliżeń z istniejącą siecią wodociągową i kanalizacyjną (sanitarną i deszczową),
 • dokonywanie odbiorów przyłączy i sieci, zgodnie z przyjętą procedurą i wymogami technicznymi.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe o profilu inżynierii środowiska lub pokrewne,
 • mile widziane doświadczenie w branży sanitarnej, znajomość procesu budowalnego,
 • obsługa komputera (środowisko Windows, MS Office, oprogramowanie CAD),
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • dobra organizacja pracy własnej,
 • sumienność i dokładność.

OFERUJEMY:

 • umowę o pracę na okres próbny,
 • miłą atmosferę pracy w młodym, dynamicznym zespole,
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji,
 • pakiet socjalny.

WYMAGANE DOKUMENTY:

SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

 • dokumenty z dopiskiem „Inspektor ds. technicznych” można składać:

          - osobiście w siedzibie Spółki (sekretariat),
          - drogą elektrocznią na adres: sekretariat@pwik.suwalki.pl,
          - lub przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałklach Spółka z ograniczoną
            odpowiedzialnością ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki,

 • termin składania ofert: 08.07.2022 r. (w przypadku wysyłania pocztą decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku wysyłania drogą elektroniczną lub osobistego dostarczenia dokumentów decyduje data wpływu),

Osoby, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie, nie będą o tym informowane, a oferty zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu rekrutacji.