BIEŻĄCE INFORMACJE


Obsługa klientów PWiK – działania prewencyjne

Ogłoszenie z dnia: 
pon., 16/03/2020

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza  ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.

W trosce o zdrowie naszych klientów oraz pracowników, uprzejmie informujemy, że  od dnia 16.03.2020 r. do odwołania ograniczony będzie dostęp do Biura Obsługi Klienta i możliwość załatwiania spraw, które wymagają osobistej wizyty w siedzibie Spółki.

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub poprzez pocztę elektroniczną:
1. Dyspozytor tel. 668 903 263 w sprawie zgłaszania awarii,
2. Biuro Obsługi Klienta tel. 87 567 60 53 wew. 20, 37 lub 34 - sprawy dot. Działu Sprzedaży i Działu Administracyjnego,
3. Dział Inwestycji i Remontów tel. 87 567 60 53 wew. 36, e-mail: dzial.inwestycji@pwik.suwalki.pl,
4. Sekretariat tel. 87 567 60 53, e-mail: sekretariat@pwik.suwalki.pl,
5. Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel. 502 285 297, e-mail: zwik@pwik.suwalki.pl,
6. Oczyszczalnia Ścieków tel. 509 975 313, e-mail: oczyszczalnia@pwik.suwalki.pl
 
Pozostałe numery telefonów dostępne są pod adresem: www.pwik.suwalki.pl/kontakt.

Adres do korespondencji: PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki.
Jednocześnie informujemy, że od dnia 16.03.2020 r. do odwołania pracownicy PWiK w Suwałkach
Sp. z o.o. nie będą dokonywali wymiany  wodomierzy w budynkach oraz odczytów wodomierzy bez nakładki radiowej. W związku z powyższym zwracamy się z uprzejmą prośbą o podawanie odczytów wodomierzy bez nakładki radiowej za pośrednictwem wskazanych wyżej kontaktów lub bezpośrednio do Biura Obsługi Klienta: tel. 87 567 60 53 wew. 37.

Za niedogodności serdecznie przepraszamy.


Komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego

Ogłoszenie z dnia: 
pt., 03/04/2020
    W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującą chorobę COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny przesłał do wiadomości PWiK:
  • informację dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującą chorobę COVID-19, o braku dowodów na przetrwanie wirusa wywołującego chorobę COVID-19 w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub w ściekach,
  • Publikację Światowej Organizacji Zdrowia z dnia 19 marca 2020 r. pt. "Water, sanitation, hygienie and waste management for COVID-19".

Informacja o możliwości odroczenia płatności za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków świadczonych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.

Ogłoszenie z dnia: 
czw., 26/03/2020
    W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii, związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wprowadza możliwość odroczenia płatności za świadczone usługi o 3 miesiące bez naliczania odsetek za przekroczenie terminów płatności wynikających z wystawionych faktur. Odroczeniu mogą podlegać wszystkie płatności za dostawę wody i/lub odprowadzenie ścieków, wynikające z faktur wystawionych od dnia 1 marca 2020 r. do końca miesiąca, w którym doszło do odwołania stanu epidemicznego. W przypadkach przedłużającego się stanu zagrożenia i trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej Odbiorców usług PWiK, wnioski o wydłużenie terminów płatności powyżej 3 miesięcy będą rozpatrywane po ich ponownym wysłaniu wraz z uzasadnieniem.
    Wniosek dostępny jest na naszej stronie internetowej: Wniosek o odroczenie płatności za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

    W celu odroczenia płatności należy złożyć wniosek na 1 z adresów poczty elektronicznej:

lub wysyłając wniosek listownie na adres:
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki

W przypadku dodatkowych wyjaśnień prosimy o kontakt telefoniczny:
Biuro Obsługi Klienta: 87 567 60 53, wew. 20

Strony