CENY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Numer konta bankowego, na który można dokonać wpłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:

Bank PEKAO S.A.

43 1240 5211 1111 0000 4927 3977

 

Przy regulowaniu należności prosimy o podanie numeru rachunku i nazwiska płatnika.

 

Informacja dla Klienta 

Ceny wody i ścieków od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

 

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorczym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. Dz. U. 2015 poz. 139, rozdział 5, art. 24 ust. 8 / tekst jednolity

Cena za 1 m3 dostarczanej wody dla poszczególnych grup odbiorców

 

Lp. Wyszczególnienie Taryfa nowa
Taryfowa grupa odbiorców usług Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1 2 3 4
1 Grupa 1 - Gospodarstwa domowe i pozostali zł/m3 2,84 3,07
2 Grupa 2 - Przemysł (bez spożywczego) zł/m3 3,22 3,48
3 Grupa 3 - Przemysł spożywczy zł/m3 2,92 3,15
4 Grupa 4 - odbiorcy nie posiadający wodomierza zł/m3 2,73 2,95
5 Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań podlicznika* zł/m-c 0,93 1,00

*Opłata abonamentowa naliczana jest za każdy odczyt w okresie rozliczeniowym.

 

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków dla poszczególnych grup odbiorców.

 

Lp. Wyszczególnienie Taryfa nowa
Taryfowa grupa odbiorców usług Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1 2 3 4
1 Grupa 1 - Gospodarstwa domowe i pozostali zł/m3 4,21 4,55
2 Grupa 2 - Przemysł ogółem (razem ze spożywczym) zł/m3 4,54 4,90

 

 

Do cen netto doliczano ustawową stawkę podatku VAT, obowiązującą w danym okresie.

Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. określone są w Załączniku do Uchwały Nr XXX/364/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 lutego 2017 r. strony od 3 do 9 (uchwała do pobrania):

  • Uchwała Nr XXX/364/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 

Cena za 1 m3 odprowadzanych wód opadowych

 

Lp. Wyszczególnienie  
Grupa odbiorców Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1 2 3 4
1 Grupa 1 - Odbiorcy posiadający tereny uszczelnione zł/m3 2,54 2,74