INFORMACJE O OPADACH ATMOSFERYCZNYCH

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. przekazuje informację o opadach atmosferycznych, będącą miesięczną sumą opadu atmosferycznego ze Stacji Meterologicznej w Suwałkach

 

Wykres opadów atmosferycznych w Suwałkach z podziałem na miesiące - rok 2018

  • 140
  • 130
  • 120
  • 110
  • 100
  • 90
  • 80
  • 70
  • 60
  • 50
  • 40
  • 30
  • 20
  • 10
  • 0
  • Styczeń
  • Luty
  • Marzec
  • Kwiecień
  • Maj
  • Czerwiec
  • Lipiec
  • Sierpień
  • Wrzesień
  • Październik
  • Listopad
  • Grudzień
  •  
     

    43,4

  •  
     

    12,3

  •  
     

    15,1

  •  
     

    50,6

  •  
     

    17,7

  •  
     

    42,9

  •  
     

    99,6

  •  
     

    87,9

  •  
     

    13,0

  •  
     

    55,0

  •  
     

    29,7

  •  

    57,0

Opady atmosferyczne w poszczególnych miesiącach w [mm] (1mm=1l/m2)

 

Wykres opadów atmosferycznych w Suwałkach z podziałem na kwartały - rok 2018

  • 0,5000
  • 0,4000
  • 0,3000
  • 0,2000
  • 0,1000
  • 0,0000
  • I kwartał
  • II kwartał
  • III kwartał
  • IV kwartał
  • roczny
  •  
  •  
     

    0,0708

  •  
     

    0,1112

  •  
     

    0,2005

  •  
     

    0,1417

  •  
     

    0,5242

Suma miesięcznych opadów w poszczególnych kwartałach w [m] (1mm=1l/m2)

 

MIESIĘCZNE RAPORTY STACJI METEOROLOGICZNEJ W SUWAŁKACH