szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 114
Osób on-line: 2

Uchwały Rady Miejskiej

W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. niniejszym ogłasza treść uchwały nr XXV/314/2016 Rady Miejskiej
w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odporowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o.
Taryfy opłat weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i obowiązują do 31 marca 2017 r.

Do pobrania: Uchwała Nr XXV/314/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr III/11/2014 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Uchwała Nr XLII/458/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o.

Niniejszym informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XXX/364/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 lutego 2017 r., od dnia 1 kwietnia 2017 r. wejdą w życie nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Taryfy będą obowiązywać od dnia
1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.

Uchwała Nr XXX/364/2017 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

W sprawie zmiany wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wod - kan

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. niniejszym ogłasza treść uchwały Nr XXV/315/2016 Rady MIejskiej
w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2016 - 2019.

Do pobrania: Uchwała Nr XII/315/2016 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2016 - 2019