szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 41
Osób on-line: 2

System nadzoru SUW

Monitoring pracy stacji wodociągowej w Suwałkach został zrealizowany przez firmę Funam Sp. z o.o. z Wrocławia.

System zajmuje się gormadzeniem danych w ujęciu zdarzeń, archiwum wartości chwilowych lub przetworzonych wartości godzinowych (średnich, sumarycznych lub ekstremalnych), przepływów, poziomów, ciśnień.

Okno wykresów przepływów
Okno wykresów przepływów

Raport czasów pracy poszczególnych urządzeń umożliwia stworzenie racjonalnej gospodarki eksploatacyjnej, plan przeglądów i remontów.

Raporty bilansują pracę SUW rejestrując ilość pobranej, uzdatnionej i przesłanej do miasta wody oraz umożliwiają efektywną gospodarkę urządzeniami poprzez rejestrację ich czasów pracy

Nadzór nad jednostkowym zużyciem energii elektrycznej przez poszczególne urządzenie stwarza możliwość racjonalnej gospodarki energetycznej (monitoring urządzeń energochłonnych, kwalifikowanie remontów).

Stacja przetwarzająca umożliwia operatorowi bieżący nadzór nad procesami technologicznymi SUW, wspomagając jego obserwację przez informowanie go o nieprawidłowościach (generowanie alarmów dźwiękowych), prezentując w postaci obrazów synoptycznych poszczególne fragmenty procesu oraz wyświetlając główne informacje o stanie urządzeń na ekranie głównym.

Okno diagnostyczne SUW
Okno diagnostyczne SUW

Operator może przejąć każdy napęd w sterowanie ręczne, wywołując na ekran jego indywidualny panel sterowania.

Specjalne okna informacyjne przedstawiają informacje diagnostyczne o pracy napędu, jego stanie elektrycznym oraz niezbędne do oceny pracy napędu informacje technologiczne.

Okno diagnostyczne SUW
Okno diagnostyczne SUW