szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 40
Osób on-line: 1

Zestawienie cen jednostkowych nabywania urządzeń


Zestawienie cen jednostkowych budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących podstawę do określenia wynagrodzenia za przekazywanie urządzenia - siec wodociągowa lub sieć kanalizacji sanitarnej

Lp. Rodzaj robót (bez odtworzenia nawierzchni) Jednostki Cena zł (netto)
Sieć wodociągowa
a. z rur PE-HD ∅ 32-50 m 160,00
b. z rur PE-HD ∅ 110 m 170,00
c. z rur PE-HD ∅ 160 m 190,00
d. z rur PE-HD ∅ 200 m 210,00
e. z rur PE-HD ∅ 250 m 250,00
f. z rur PE-HD ∅ 315 m 300,00
g. z rur żeliwnych z wykładziną cementową ∅ 100 m 330,00
h. z rur żeliwnych z wykładziną cementową ∅ 150 m 380,00
i. z rur żeliwnych z wykładziną cementową ∅ 200 m 490,00
j. z rur żeliwnych z wykładziną cementową ∅ 250 m 590,00
k. z rur żeliwnych z wykładziną cementową ∅ 300 m 750,00
l. hydrant nadziemny albo podziemny kpl. 2 300,00
m. Nawiertka z obudową i skrzynką do zasuw kpl. 440,00
Sieć kanalizacji sanitarnej
a. z rur PVC ∅ 200 m 270,00
b. z rur PVC ∅ 250 m 350,00
c. z rur PVC ∅ 316 m 480,00
d. studzienka tworzywowa DN600 z włazem żeliwnym D400 szt. 1 900,00
e. studzienka tworzywowa DN1000 z włazem żeliwnym D400 szt. 4 200,00
f. studzienka betonowa DN1000 z włazem żeliwnym D400 szt. 2 500,00

Dodatkowe wyjaśnienia:
  1. ceny sieci wodociągowych uwzględniają wszystkie zasuwy i kształtki, a w lp. 1. g, h, i, j, k dotyczą rur z normalnymi kielichami, w przypadku innych kielichów uwzględniana będzie różnica w cenie rury.
  2. cena hydrantu obejmuje: trójnik, zasuwę, prostkę, kolano stopowe, skrzynkę i hydrant.
  3. ceny w lp. 2. d, e, f dotyczą studzienek o głebokości do 3 m, w przypadku głębszych, będą zwiększane o koszt segmentu/kręgu zwiększającego głębokość.
  4. powyższe ceny dotyczą robót w gruntach nienawodnionych i bez obudowy nawierzchni utwardzonej.
  5. podane ceny to ceny netto.

Zestawienie cen jednostkowych budowa odgałęzień stanowiących podstawę do określenia wynagrodzenia za przekazywane urządzenia - odgałęzienia sieci wodociągowej lub sieci kanalizacyjnej o długości do 15 m

Lp. Rodzaj robót (w pasie drogowym) Jednostki Cena zł (netto)
Odgałęzienia wodociągowe
a. bez odtworzenia nawierzchni m 160,00
b. z odwtorzeniem nawierzchni asfaltowej m 300,00
c. z odwtorzeniem nawierzchni z kostki betonowej/płyty chodnikowej m 220,00
Odgałęzienia kanalizacyjne
a. bez odtworzenia nawierzchni m 250,00
b. z odwtorzeniem nawierzchni asfaltowej m 390,00
c. z odwtorzeniem nawierzchni z kostki betonowej (polbruku)/płyty chodnikowej m 330,00
d. studzienka tworzywa DN600 z włazem żeliwnym D400 szt. 1 800,00
Odgałęzienia wodociągowe i kanalizacji sanitarnej (wykonywane we wspólnym wykopie)
a. bez odtworzenia nawierzchni m 300,00
b. z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej m 500,00
c. z odtworzeniem nawierzchni z kostki betonowej/płyty chodnikowej m 420,00
d. studzienka tworzywowa DN600 z włazem żeliwnym D400 szt. 1 800,00
4 Geodezeyjna inwenteryzacja powykonawcza egz. 350,00

Załącznik do Uchwały Nr 16/2016 Zarządu z dnia 29.12.2016 r. - Regulamin odpłatnego nabywania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych obowiązujący w PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. od dnia 02.01.2017 r.

Zestawienie cen jednostkowych nabywania urządzeń