szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 40
Osób on-line: 3

Przebieg Procesu Uzdatniania

Napowietrzanie wody stosuje się głównie w celu utlenienia jonów żelaza i manganu oraz siarczaków a także usunięciu rozpuszczonych gazów (CO2, H2S, CH4) oraz lotnych związków organicznych. W uproszczeniu można powiedzieć, że utlenianie ma na celu utlenienie rozpuszczonych związków do formy nierozpuszczonej (stałej) i zatrzymaniu ich na złożu filtracyjnym.

Tlen występujący w powietrzu atmosferycznym ze względu na jego ilość jest dość słabym utleniaczem, jednak powszechnie stosuje się go ze względu na łatwy sposób dozowania.

Napowietrzona woda doprowadzana jest do filtrów od góry nad złoże.

Żelazo na drugim stopniu utlenienia w wyniku napowietrzania w komorach reakcyjnych przechodzi na stopień trzeci. W takiej postaci jest ono nierozpuszczalne w wodzie i łatwo jest je zatrzymać na złożu filtracyjnym. Proces zachodzi w górnej części złoża na węglu aktywnym.

Fe(HC03)2 + 2H2O = Fe(OH)2 + 2H2CO3 = Fe(OH)2 + 2H2O + 2CO2
2Fe(OH)2 + ½O2 + H2O = 2Fe(OH)3

W dalszej kolejności w procesie biologicznym usuwany jest amoniak.

W środkowej części filtra na złożu katalitycznym zawierającym dwutlenek manganu (brausztyn), usuwany jest mangan.

Ruda manganu
Ruda manganu

Związki manganu są bardziej trwałe i nie ulegają łatwo hydrolizie. Utlenianie tlenem z powietrza i hydroliza jest możliwa jeżeli pH wody wynosi powyżej 8, dlatego podczas odżelaziania i odmanganiania metodą napowietrzenia i filtracji konieczne jest dla odmanganiania stosowanie złoża uaktywnionego dwutlenkiem manganu (brausztynem) tak, aby mógł zachodzić proces katalicznego utleniania manganu na ziarnach piasku pokrytych tlenkami manganu.

Mn(OH)2 + MnO(OH)2 = Mn2O3 = Mn2O3 + 2H2O
Mn2O3 + ½O2 + H2O = 2MnO(OH)2
Mn(II) + O2 -> Mn(IV)

Schemat połączeń technologicznych pary filtrów
Schemat połączeń technologicznych pary filtrów