szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 37
Osób on-line: 2

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

10 lat Polski w UE

logo POIiŚ, PWiK, FS

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt: "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwoju infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Suwałkach" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.Prezentacja projektów


Stan na 25 listopada 2010 r.


Stan na 11 października 2012 r.


Projekt stanowi kontynuację realizowanego w latach 2001-2008 w Suwałkach projektu pod nazwą: "Poprawa jakości wody w Suwałkach" współfinansowanego w ramach programu ISPA. Przedsięwzięcia te stanowią komplementarną całość, gdyż ich wspólnym celem jest kompleksowa modernizacja gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta.

W związku z realizacją projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach" powołano Uchwałą Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. w dniu 21 kwietnia 2008 roku Jednostkę Realizującą Projekt.

Jednostka Realizująca Projekt składa się z następujących osób:

  1. Kierownik JRP - Pan Andrzej Maziarz
  2. Zespół Techniczny - inspektor ds. technicznych - Pan Józef Zawadzki
  3. Zespół Administracyjno-Promocyjny - inspektor ds. administracyjno-biurowych
    i technicznych - Pani Wioletta Wawrukiewicz
  4. Zespół Finansowy - inspektor ds. technicznych - Pan Marek Kłusowski

Zadaniem JRP jest sprawowanie nadzoru nad realizacją projektu poprzez zarządzanie
i monitorowanie w zakresie rzeczowym i finansowym.