szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 39
Osób on-line: 3

POIiŚ - etap II

logo POIiŚ, PWiK, FS

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt: "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwoju infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Suwałkach - etap II" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 22 grudnia 2009 roku Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przyznało na realizację projektu pn.: "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Suwałkach - etap II" dotację z Funduszu Spójności. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2008 - 2014.

29 marca 2010 r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

22 kwietnia 2013 r. rozszerzono zakres rzeczowy projektu o dostawę urządzeń na oczyszczalnię ścieków, które zastąpiły wysłużone urządzenia zużyte technicznie. Wartość dodatkowych urządzeń to ok. 2,5 mln zł.

12 września 2014 r. uzyskano dodatkowe środki w ramach kolejnego rozszerzenia zakresu rzeczowego projektu. Fundusze te przeznaczone zostały na termomodernizację zamniętych komór fermentacyjnych i budynku przepompowni wielofunkcyjnej na oczyszczalni ścieków. kwota przeznaczona na przeprowadzenie termomodernizacji tych obiektów to ok. 1,5 mln zł.

30 grudnia 2014 r. rozszerzono zakres rzeczowy projektu o dostawę zestawu do inspekcji telewizyjnej kanalizacji i wodociągów.

W wyniku kolejnych rozszerzeń zakresu rzeczowego projektu zmieniła się kwota dofinansowania projektu.

Po podpisaniu 26.01.2016 r. aneksu do umowy o dofinansowanie ustalono następujące warunki finansowe:

 1. Całkowity koszt projektu wynosi 43 885 926,12 PLN
 2. Wydatki kwalifikowalne 29 985 147,39 PLN
 3. Dotacja ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności 25 487 375,28 PLN

Projekt stanowi kontynuację projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Suwałkach - etap I".

Przedmiotem etapu II jest:

 • budowa 0,2 km sieci kanalizacji sanitarnej;
 • budowa 0,2 km sieci wodociągowej;
 • modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Suwałki - budowa suszarni osadów ściekowych;
 • hermetyzacja i dezodoryzacja obiektów oczyszczalni ścieków w Suwałkach,
 • wymiana rusztów napowietrzających w komorach biologicznego oczyszczania ścieków w strefach nitryfikacji,
 • modernizacja dwóch krat do mechanicznego oczyszczania ścieków,
 • zakup i montaż pompy śrubowej oraz wirówki do odwadniania osadów,
 • termomodernizacja dwóch komór fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków w Suwałkach,
 • termomodernizacja przepompowni wielofunkcyjnej,
 • zakup zestawu do inspekcji telewizyjnej kanalizacji i wodociągów.

W wyniku realizacji projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej zostanie przyłączonych 150 osób.

Głównym celem projektu jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Suwałki i dostosowywanie jej do wymogów prawa polskiego i wspólnotowego.

Ponadto, przedmiotowa inwestycja przyczyni się do wypełnienia następujących celów bezpośrednich:

 • dostosowywanie gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków do przepisów prawa z zakresu ochrony środowiska,
 • ograniczenie uciążliwości oddziaływania oczyszczalni ścieków na przyległe tereny,
 • poprawa stanu środowiska naturalnego,
 • wzrost liczby ludności objętej siecią wodociągowo-kanalizacyjną,
 • wzrost poziomu zwodociągowania (do 99,93%) i skanalizowania (94,11%) aglomeracji,
 • poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i osadniczej miasta,
 • stworzenie warunków stymulujących rozwój gospodarczy miasta.