szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 39
Osób on-line: 3

POIiŚ - etap I

logo POIiŚ, PWiK, FS

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska
Projekt: "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwoju infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Suwałkach - etap I" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. zrealizowało projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Suwałkach - etap I". Projekt zrealizowano w latach 2007 - 2013.

W dniu 16 lipca 2009 r. MRR przyznało na realizację tego projektu dotację z Funduszu Spójności. 27 sierpnia 2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie pomiędzy Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.

Zakończono realizację projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Suwałkach - etap I". Po przeprowadzonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku weryfikacji i zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową, w dniu 24.10.2014 r. Ministerstwo Finansów przekazało nam refundację salda końcowego, co jest jednocześnie potwierdzeniem właściwej realizacji i prawidłowego rozliczenia projektu.

Koszt całkowity Projektu 16 617 259,20 PLN

Wydatki kwalifikowane 10 696 364,76 PLN

Dotacja ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności 9 091 910,04 PLN

Przedmiotem zeralizowanego Projektu jest

  • budowa ok. 3,33 km kanalizacji sanitarnej,
  • budowa ok. 7,4 km sieci wodociągowej,
  • modernizacja oczyszczalni ścieków w mieście Suwałki,
  • zainstalowanie 3 szt. systemu monitoringu: sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków i ewidnecji zdarzeń na sieci,
  • dostawa samochodu ciśnieniowego ssąco-płuczącego z recyklingiem do czyszczenia kanalizacji.

W wyniku realizacji Projektu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 670 osób, natomiast 676 osób uzyska dostęp do sieci wodociągowej.

Głównym celem Projektu był rozwój infrastruktury technicznej sprzyjającej poprawie stanu środowiska naturalnego oraz wzrost atrakcyjności inwestycyjnej obszaru Suwałk poprzez kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta, mające na celu dostosowanie systemu do obowiązujących uregulowań polskich i unijnych oraz poprawę środowiska naturalengo.