szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 126
Osób on-line: 3

POIiŚ 2014 -2020W lutym tego roku złożyliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie projektu "Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach". Projekt obejmuje szereg zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej o łącznej wartości 14 494 114 PLN netto, w tym wnioskowana wartość dofinansowania to 8 645 777 PLN netto. Realizacja projektu zakłada w latach 2017-2020 następujące inwestycje:

  1. Modernizacja systemu mieszania osadów w komorach fermentacyjnych na oczyszczalni ścieków w Suwałkach.
  2. Budowa przepompowni odcieków wraz z rurociągiem tłocznym na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach.
  3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Klonowej w Suwałkach.
  4. Wykonanie renowacji kanałów saniatrnych metodą bezwykopową.
  5. Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Klasztornej.
  6. Budowa sieci kanalizacji w ul. Jesionowej.
  7. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Falka do ul. Chopina wraz z odcinkiem kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszyńskiego.
  8. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej pod potrzeby nowej zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Zastawie.
  9. Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
  10. System monitoringu szczelności sieci wodociągowej.
Wyników ostatecznej oceny wniosku i decyzji NFOŚiGW w zakresie przyznania dofinansowania należy spodziewać się w IV kwartale 2017 r.