szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 39
Osób on-line: 3

POIiŚ - etap II - stan realizacji

logo POIiŚ, PWiK, FS

Dobiegła końca realizacja projektu pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Suwałkach etap II". Instytucja Wdrażająca potwierdziła zakończenie rzeczowe i finansowe projektu i 6 października 2016 r. otrzymaliśmy refundację wniosku o płatność końcową. Od tego dnia rozpoczyna bieg 5-letni okres trwałości projektu, który skończy się 6 października 2021 r. Wartość całkowita netto zakończonego projektu wyniosła 35 893 353,89 PLN

Kontrakty zakończone

 1. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - część II - wartość kontraktu: 293 045,74 PLN
 2. Modernizacja dwóch krat do mechanicznego oczyszczania ścieków - wartość kontraktu: 216 030,00 PLN
 3. Zakup nowej wirówki do odwadniania osadu - wartość kontraktu: 562 950,00 PLN
 4. Projektowanie i wykonanie robót związanych z hermetyzacją i dezodoryzacją obiektów oczyszczalni ścieków w Suwałkach - wartość kontraktu: 4 834 200,00 PLN
 5. Roboty uzupełniające związane z naprawą dna trzech osadników wstępnych na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach - wartość kontraktu: 234 373,37 PLN
 6. Dostawa, montaż i uruchomienie pompy śrubowej do ścieków w przepompowni pośredniej na oczyszczalni ścieków w Suwałkach - wartość kontraktu: 489 540,00 PLN
 7. Termomodernizacja dwóch komór fermentacyjnych - wartość kontraktu: 446 716,34 PLN.
 8. Dostawa systemu napowietrzania na oczyszczalnię ścieków w Suwałkach - wartość kontraktu:
  789 000,00 PLN.
 9. Dostawa fabrycznie nowego przenośnego zestawu do inspekcji sieci wodociągowej
  i kanalizacyjnej w zakresie średnic od 40 mm do 1000 mm - wartość kontraktu:
  244 900,00 PLN.
 10. Termomodernizacja przepompowni wielofunkcyjnej - wartość kontraktu: 231 682,93 PLN.
 11. Pełnienie roli Inżyniera Kontraktu - wartość kontraktu :537 334,72 PLN.
 12. Odtworzenie nawierzchni dróg na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach - wartość kontraktu: 379 031,33 PLN .
 13. Wybudowanie instalacji do suszenia osadów ściekowych - wartość kontraktu: 18 322 050,00 PLN .
 14. Wykonanie przepompowni odcieków wraz z rurociągiem tłocznym - wartość kontraktu: 298 700,00 PLN
 15. Przeprowadzenie rozruchu instalacji suszenia osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach - wartość kontraktu: 4 700 000,00 PLN
 16. Roboty dodatkowe w ramach przeprowadzenia rozruchu suszarni osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w Suwałkach - wartość kontraktu: 215 749,51 PLN