szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 38
Osób on-line: 2

POIiŚ - etap I - stan realizacji

logo POIiŚ, PWiK, FS

Projekt pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno - kanalizacyjnej w Suwałkach - etap I" ukończono 24 października 2014 r. Od tej daty rozpoczyna bieg 5-letniego okresu trwałości projektu. Wartość całkowita projektu wyniosła 16 617 259,20 PLN

Kontrakty zakończone

 1. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - część I - wartość kontraktu: 3 588 672,33 PLN
 2. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - część II - wartość kontraktu: 93 906,10 PLN
 3. budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - część III - wartość kontraktu: 2 706 072,51 PLN
 4. system elektronicznej ewidencji zdarzeń na sieci GIS - wartość kontraktu: 327 600,00 PLN
 5. monitoring pracy sieci wodociągowej - wartość kontraktu: 598 906,00 PLN
 6. budowa sieci kanalizacyjnej w Suwałkach - część III kontynuacja: 98 318,46 PLN
 7. dostawa i montaż prasopłuczki skratek na oczyszczalni ścieków w Suwałkach - wartość kontraktu: 292 391,00 PLN
 8. dostawa i montaż płuczki piasku na oczyszczalni ścieków w Suwałkach - wartość kontraktu: 102 000,00 PLN
 9. wykonanie modernizacji systemu monitoringu i sterowania urządzeniami na oczyszczalni ścieków w Suwałkach - wartość kontraktu 886 482,01 PLN
 10. intensyfikacja procesów usuwania azotu ogólnego w komorach nitryfikacji-denitryfikacji - wartość kontraktu: 2 248 882,73 PLN
 11. Dostawa samochodu ciśnieniowego ssąco-płuczącego z recyklingiem do czyszczenia kanalizacji - wartość kontraktu: 1 697 000,00 PLN

Zrealizowano 100 % założeń projektu. Sieci wodociągowej wykonano łącznie 7 498,75 m a sieci kanalizacyjnej 3 485,45 m (na dzień 29.04.2016 r.)

Ilość osób korzystających z sieci wod.-kan. zrealizowanych w ramach programu POIiŚ

Stan na dzień 29.04.2016 r.

Lp. Nazwa ulicy Ilość zawartych umów Ilość korzystających
woda kanał woda kanał
1. 11-Listopada 9 9 36 36
2. Artyleryjska - 4 - 14
3. Bakałarzewska 7 - 61 -
4. Batalionów Chłopskich - część południowa 6 6 153 153
5. Buczka - 1 - 2
6. Dąbrówka III 3 - 14 -
7. Franciszkańska 3 3 400 400
8. Hubala 4 - 26 -
9. Jasna - 5 - 12
10. Kolejowa 5 5 15 15
11. Krzywólka 4 - 21 -
12. Łącznik od Kościuszki - 4 - 11
13. Magistrala Leśna - Dubowo 1 - 154 -
14. Ogrodowa - część północna 4 - 31 -
15. Partyzantów 2 - 8 -
16. Powstańców Wlkp. / Ułanów Grochowskich - 15 - 61
17. Przytorowa 3 - 49 -
18. Sejneńska - 4 - 23
19. Staniszewskiego do zbiornika SKSM 5 5 5 16
20. Szpitalna - 2 - 5
21. Zastawie 3 - 12 -
Podsumowanie 59 63 985 748
wartość docelowa 676 670
% realizacji 145,71 111,64