szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 114
Osób on-line: 5

Opłaty za wodę i ścieki


Numer konta bankowego, na który można dokonać wpłaty za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków:

Bank PEKAO S.A. (były BPH):
43 1240 5211 1111 0000 4927 3977

Wpłaty można dokonać także w kasie PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1430.

Przy regulowaniu należności prosimy o podanie numeru rachunku i nazwiska płatnika.

Ceny wody i ścieków od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w Przedsiębiorstwie Wodociągów
i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorczym odprowadzaniu ścieków z dnia 7.06.2001 r. Dz. U. 2015 poz. 139, rozdział 5, art. 24 ust. 8 / tekst jednolity


A. Wysokość cen za dostarczoną wodę od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r.

TABELA NR 1

Lp. Wyszczególnienie Taryfa nowa
Taryfowa grupa odbiorców usług Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1 2 3 4
1 Grupa 1 - Gospodarstwa domowe i pozostali zł/m3 2,84 3,07
2 Grupa 2 - Przemysł (bez spożywczego) zł/m3 3,22 3,48
3 Grupa 3 - Przemysł spożywczy zł/m3 2,92 3,15
4 Grupa 4 - odbiorcy nie posiadający wodomierza zł/m3 2,73 2,95

B. Stawka opłaty abonamentowej dla odbiorców rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego (podlicznika) wynosi 4,37 zł/odczyt (netto) 4,72 zł/odczyt (brutto) od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r. Opłata abonamentowa naliczana jest za każdy odczyt w okresie rozliczeniowym.

C. Wysokość cen za odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r.:
TABELA NR 2

Lp. Wyszczególnienie Taryfa nowa
Taryfowa grupa odbiorców usług Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1 2 3 4
1 Grupa 1 - Gospodarstwa domowe i pozostali zł/m3 3,84 4,15
2 Grupa 2 - Przemysł ogółem (razem ze spożywczym) zł/m3 4,14 4,47


D. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r.:
TABELA NR 3

Lp. Wyszczególnienie Taryfa nowa
Taryfowa grupa odbiorców usług Jednostka miary Cena netto Cena brutto
1 2 3 4
1 Grupa 1 - odbiorcy posiadający tereny składowe, przemysłowe i bazy transportowe oraz drogi i parkingi oraz inne powierzchnie utwardzone (np. podwórka) za wyjątkiem dachów zł/m3 2,69 2,91


E. Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, będących w posiadaniu przedsiębiorstwa od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r.:
TABELA NR 4

Rodzaj urządzenia Stawka opłaty netto
Urządzenia wodociągowe 113,54 zł
Urządzenia kanalizacji sanitarnej 76,41 zł
Urządzenia kanalizacji deszczowej 52,13 zł


F. Stawki opłat za przekroczenia warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r. określone są w załączniku (do pobrania):


Do cen netto doliczono ustawową stawkę podatku VAT, obowiązującą w danym okresie.