szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 40
Osób on-line: 3

Położenie oczyszczalni ścieków

Komunalna Oczyszczalnia Ścieków (dalej jako Oczyszczalnia) zlokalizowana jest w Suwałkach przy ul. Sejneńskiej 86.

Administracyjnie obszar Oczyszczalni rozciąga się na terenie gminy Miasta Suwałki, powiat suwalski, województwo podlaskie.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest 4 km od centrum Suwałk, na południowo - wschodnich granicach miasta, jeszcze w obrębie jego terytorium. Jednak już w bezpośredniej bliskości Oczyszczalni, na południe od niej znajdują się tereny poza granicami administracyjnymi miasta leżące w obrębie gminy.

Wybudowano ją w 1985 roku na peryferiach miasta między drogą prowadzącą do Sejn a rzeką Czarna Hańcza. W latach 1993-1995 dokonano jej modernizacji, rozbudowując ciąg technologiczny części ściekowej. W latach 1999-2000 przeprowadzono modernizację gospodarki osadowej. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Czarna Hańcza. Wokół Oczyszczalni znajdują się łąki oraz nieużytki. W kierunku miasta rozciąga się zabudowa przemysłowa.

Region Suwalszczyzny jest jednym z bardziej atrakcyjnych pod względem przyrodniczym. Utworzono tu wiele obiektów chronionych w tym Wigierski Park Narodowy w otoczeniu jeziora Wigry. W odległości kilkuset metrów od Oczyszczalni przebiega granica otuliny Wigierskiego Parku Narodowego. Granica samego parku przebiega w odległości ok. 3 km od Oczyszczalni.

W odległości ok. 0,6 km od Oczyszczalni w kierunku południowo-wschodnim znajduje się najbliższa zabudowa mieszkalna - osiedle domków jednorodzinnych w miejscowości Krzywe.

Teren objęty opracowaniem nie wchodzi w skład europejskiej sieci obszarów specjalnej ochrony NATURA 2000. Najbliższe obszary tej sieci to:

  • PLH200004 Ostoja Wigierska i PLB200002 Puszcza Augustowska - w odległości ok. 2 km na wschód od Oczyszczalni,
  • PLH200005 Puszcza Augustowska - w odległości ok. 2,5 km na południowy zachód od Oczyszczalni,