szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 126
Osób on-line: 3

Charakterystyka i ilość odpadów powstających w oczyszczalni

W wyniku procesu oczyszczania ścieków w oczyszczalni powstają następujące odpady:

  • skratki, zebrane z krat typu GRV - 06 szt. 2 o prześwicie 6 mm, po prasie śrubowej (uwodnienie końcowe ok. 60%);
  • osad (piasek) z piaskownika poziomego i separatora piasku produkcji Eko-Celkon (uwodnienie końcowe ok. 76%);
  • osady ściekowe (mieszane - osad nadmierny i wstępny), po przeróbce w zamkniętych komorach fermentacyjnych (ZKF) i odwodnione mechanicznie na wirówkach (uwodnienie końcowe ok. 80%).

Odwodnione osady ściekowe wraz z odwodnionym osadem (piaskiem) z piaskownika są mieszane i wspólnie składowane na terenie oczyszczalni. Oba te osady w mieszaninie są końcowo zagospodarowywane przyrodniczo (w tym rolniczo).

Skratki sprasowane w workach foliowych wywożone są okresowo na składowisko balastu znajdujące się na terenie miejskiej kompostowni.

Skratki - 40% s.m. 48,60 Mg/rok
średnio 4,05 Mg/m-c
średnio ok. 133 kg/d
Piasek z piaskownika - 24% s.m. 234,36 Mg/rok
średnio 19,53 Mg/m-c
średnio ok. 642 kg/d
Osad przefermentowany i odwodniony - 20% s.m. 10 000 Mg/rok
średnio 833,3 Mg/m-c
średnio ok. 27,4 kg/d
Ilości uwodnionych odpadów powstających w oczyszczalni w Suwałkach

Ilości masowe powstających wyżej wymienionych odpadów są określane każdorazowo dla każdej partii poprzez pomiar bezpośredni - ważenie na wadze samochodowej.

Skratki - 40% s.m. 19,44 Mg/rok
średnio 1,62 Mg/m-c
średnio ok. 53 kg/d
Piasek z piaskownika - 24% s.m. 56,25 Mg/rok
średnio 4,69 Mg/m-c
średnio ok. 154 kg/d
Osad przefermentowany i odwodniony - 20% s.m. 2 000 Mg/rok
średnio 166,7 Mg/m-c
średnio ok. 5,48 kg/d
Sucha masa odpadów powstających w oczyszczalni ścieków w Suwałkach

Skratki zawierają 93,3% substancji organicznej.

Piasek z piaskownika zawiera 55,2% substancji oragnicznej.

Badania sanitarne odwodnionych osadów ściekowych nie wykazywały występowania żywych jaj pasożytów jelitowych. Można przyjąć występowanie żywych jaj pasożytów jelitowych w odwodnionych osadach jako sporadyczne.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz.U. Nr 134, poz. 1140) zawartość metali ciężkich w osadach z oczyszczalni w Suwałkach pozwala, aby osady mogły być stosowane w rolnictwie oraz do rekutywacji gruntów na cele rolne.

Prasopłuczka skratek Płuczka piasku

Propozycja współpracy dla rolników - rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że ma do przekazania komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Suwałkach. W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania tych osadów zapraszamy wszystkich rolników, chcących wykorzystywać nasze osady do nawożenia pól, do podjęcia współpracy z nami.