szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 39
Osób on-line: 3

Informacje o PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1997 roku przejmując z mocy ustawy dotychczasową działalność Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach. Obecnie jest spółką prawa handlowego zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091808.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o. działa na terenie miasta Suwałki i zajmuje się poborem i dystrybucją wody oraz odbiorem i oczyszczaniem ścieków. Zatrudnia ok. 100 osób. Posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady, tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Oczyszczalnię Ścieków.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się:

  • ujęciem, uzdatnianiem, dystrybucją wody,
  • konserwacją oraz utrzymaniem sieci i armatury wodociągowej,
  • eksploatacją i konserwacją sieci kanalizacji sanitarnej,
  • świadczeniem usług w zakresie czyszczenia i udrożnienia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Oczyszczalnia Ścieków zajmuje się odbiorem i oczyszczaniem ścieków.

Łączna długość sieci wodociągowej wynosi 219,0 km (z przyłączeniami) a sieci kanalizacyjnej 142,4 km (z przyłączeniami).

Rocznie produkuje się ponad 3 mln m3 wody (ok. 8,8 tys. m3 dziennie), z czego sprzedaje się ok. 2,4 mln m3. W większości (1,8 mln m3) woda dostarczana jest gospodarstwom domowym. Na cele produkcyjne przeznacza się ok. 167 tys. m3 wody. Do Oczyszczalni Ścieków odprowadza się prawie 3,8 mln m3 ścieków rocznie, co daje wartość ok. 10,4 tys. m3 dziennie. W wyniku oczyszczania ścieków wytwarza się ponad 2 tys. ton suchej masy osadów.

Na koniec 2016 roku:

  • liczba zainstalowanych wodomierzy: 5838
  • liczba zainstalowanych podliczników: 1949
liczba wodomierzy w latach 2000-2012
Liczby wodomierzy w latach 2007-2016

Pokaż PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. na większej mapie