szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 126
Osób on-line: 3

Umowa z NFOŚiGW w Warszawie

W dniu 10 stycznia 2013 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. zawarło umowę o dofinansowanie
nr 6/2013/Wn-10/OW-KM/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu
pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych w Suwałkach". Realizacja projektu przewidywana jest na lata 2012 - 2013.

W umowie ustalono następujące warunki finansowe:

  1. Koszt całkowity projektu                         335 730,76 zł
  2. Wydatki kwalifikowane                            272 145,21 zł
  3. Wnioskowane dofinansowanie                122 465,00 zł   stanowiące 45%  kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia   

Istotą przedsięwzięcia jest ochrona wód podziemnych, ograniczenie ich zanieczyszczenia i poprawa ich jakości. W ramach realizowanego projektu planuje się wybudowanie 62 sztuk przyłączy do istniejącej już sieci kanalizacyjnej w Suwałkach. Przewidywana sumaryczna długość tych przyłączy wynosi ok. 1 000 mb. W wyniku realizacji Projektu z podłączeń skorzysta 174 osoby.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach programu priorytetowego pn. "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego".

UWAGA

W trakcie realizacji projektu pn. "Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Suwałkach" wystąpiły trudności w budowie przyłączy. W związku z tym, wystąpiliśmy do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o wprowadzenie zmian w zapisach umowy
o dofinansowanie nr 6/2013/WN-10/OW-KM/D z dnia 10.01.2013r.

W dniu 14.06.2013r. uzyskaliśmy pozytywną opinię do naszej prośby, wobec powyższego w umowie ustalono następujące warunki finansowe:

  1. Koszt całkowity projektu                         319 483,22 zł
  2. Wydatki kwalifikowalne                            254 713,40 zł
  3. Wnioskowane dofinansowanie                114 621,00 zł   stanowiące 45%  kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia   

Efekt ekologiczny: redukcja ładunku zanieczyszczeń w ściekach pochodzących od 170 mieszkańców korzystających z podłączeń wybudowanych
w ramach przedsięwzięcia.

Efekt rzeczowy: wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacyjnej w mieście Suwałki w ilości 60 sztuk i łącznej długości 970 metrów.