szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 40
Osób on-line: 3

Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia robót


Zgłoszenie zamiaru rozpoczęcia budowy przyłączy i odgałęzień dokonuje sie na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia robót. W tym celu Wnioskodawca składa w PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. w Biurze Obsługi Klienta wypełniony druk zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia budowy przyłączy i/lub sieci (dotyczy inwestorów prywatnych) wpisując w nim proponowany termin rozpoczęcia budowy oraz proponowany termin montażu opaski/trójnika z zasuwą. Do zgłoszenia niezbędne jest dołączenie kopii projektu zagospodarowania terenu z uzgodnieniem Spółki. Spółka ma prawo do korekty zaproponowanych terminów w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Montaże opasek

Montaże opasek/trójników na sieci miejskiej wykonują pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Gotowość do montażu należy potwierdzić w dniu montażu opaski do godziny 10 00, po uprzednim przygotowaniu wykopu otwartego. Czynności montażowe są przeprowadzane w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1330.

Telefony kontaktowe:

  • Kierownik ZWiK: Leszek Andrulewicz - tel. (+48 87) 567 27 00 lub (+48 87) 567 60 53 wew. 31
  • Mistrz ds. wodociągów i kanalizacji: Jan Stefanowicz - tel. (+48 87) 567 27 00 lub (+48 87) 567 60 53 wew. 40

Odbiory przyłączy i odgałęzień

Odbiory przyłączy i odgałęzień przeprowadzane są przez Dział Techniczny w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1400.

Budowane przyłącza/odgałęzienia podlegają co najmniej dwóm odbiorom technicznym:

  • odbiorowi częściowemu - po zamontowaniu opaski/trójnika i ułożeniu rurociągów, przed zasypaniem wykonanych robót,
  • odbiorowi końcowemu - po wykonaniu wszystkich robót montażowych, zasypaniu wykopów i uporządkowaniu terenu.
Zgłoszenia o gotowości do odbiorów należy ustalać (potwierdzać) telefonicznie na 3 dni przed planowanym odbiorem ze Specjalistą ds. technicznych. Ustalony termin należy potwierdzić na 1 dzień przed terminem odbioru.

Telefony kontaktowe:

  • Kierownik Działu Technicznego: Agnieszka Maziarz - tel.(+48 87) 567 60 53 wew. 36
  • Specjalista ds. technicznych: Krzysztof Sokołowski - tel. (+48 87) 567 60 53 wew. 36 lub (+48) 606 474 603

Więcej informacji w zakładce: Budowa przyłącza - krok po kroku.