Mechanizm sygnalizowania nieprawidłowości i nadużyć POIiŚ

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła i udostępniła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach. Mechanizm umożliwia zgłaszanie nieprawidłowości poprzez adres e-mail: naduzycia.POIS@miir.gov.pl , a także poprzez formularz znajdujący się na stronie: www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci. Zdaniem Instytucji Zarządzającej powyższe rozwiązanie przyczyni się do realizacji Programu w sposób etyczny i przejrzysty, poprzez ułatwianie zgłaszania nieprawidłowości, mogących mieć negatywny wpływ na jego realizację.