szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 126
Osób on-line: 3

Laboratorium

Laboratorium działając zgodnie wymaganiami zawartymi w PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap 1:2007 i przyjętą Polityką jakości stawia sobie następujące cele strategiczne:

 • Utrzymanie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług określonych na podstawie wymagań prawnych i wymagań ustalonych z klientem.
 • Utrzymanie i ciągłe doskonalenie uzyskanych kompetencji technicznych personelu laboratorium.
 • Aktywne reagowanie na zgłaszane przez Klientów potrzeb rozszerzenia akredytacji o nowe obszary badań.
 • Przestrzeganie prawa klienta poprzez zagwarantowanie poufności i ochronę praw własności klienta.
 • Wprowadzanie nowych możliwości technicznych przy wykonywaniu badań.

Osiągnięcie celów strategicznych jest możliwe dzięki przestrzeganiu następujących zasad:

 • Działania laboratorium zawsze będą służyć rozwiązywaniu problemów klienta z zachowaniem wszystkich praw.
 • Wdrożony i utrzymany system jakości spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 + Ap 1:2007
 • Laboratorium nie podejmuje się wykonywania badań metodami, które nie gwarantują poprawności oraz wiarygodności wyników.
 • Badania są wykonywane przez personel bezstronny i niezależny od jakichkolwiek nacisków finansowych ze strony klienta i innych stron.
 • Wszyscy pracownicy Laboratorium są świadomi swojej roli i odpowiedzialności w doskonaleniu istniejącego systemu.
 • Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania, metod badawczych, wyposażenia pomiarowego.

Laboratorium zatrudnia fachowy personel i zapewnia mu warunki do systematycznego podnoszenia kwalifikacji w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych prowadzonych poprzez kompetentne organizacje.

Labortorium świadczy usługi:

Pobieranie próbek:
Wykonywanie badań:

Dodatkowe informacje można uzyskać u Kierownika Laboratorium.

Pliki do pobrania

Do pobrania: