szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 40
Osób on-line: 3

Badania akredytowane wykonywane przez Laboratorium

W ramach zakresu akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 938 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji wydanie nr 10 z dnia 18.07.2016 r. Laboratorium wykonuje:

 • w ściekach i wodzie:
  • pobieranie próbek do badań fizyko-chemicznych
  • temperatura pobranej próbki ścieków
  • temperatura pobranej próbki wody
  • pomiar pH metodą potencjometryczną
  • oznaczenie BZT5 metodą elektrochemiczną
  • oznaczenie ChZT metodą spektrofotometryczną
  • oznaczenie azotu amonowego metodą spektofotometryczną
  • oznaczenie azotu azotanowego metodą spektofotometryczną
  • oznaczenie azotu azotynowego metodą spektofotometryczną
  • oznaczanie azotu Kjeldahla metodą miareczkową
  • oznaczenie azotu ogólnego metodą obliczeniową
  • oznaczenie zawiesiny ogólnej metodą wagową
  • oznaczenie fosoforu ogólnego metodą spektofotometryczną
 • w ściekach:
  • oznaczenie ChZT metodą miareczkową
  • oznaczenie azotu amonowego metodą miareczkową
  • oznaczenie chlorków metodą miareczkową
  • oznaczenie siarczanów metodą wagową
  • oznaczenie otofosforanów metodą spektofotometryczną
 • w osadach ściekowych, w tym odpad kod:190805:
  • pobieranie próbek do badań fizyko-chemicznych
  • pomiar pH metodą potencjometryczną
  • oznaczenie suchej pozostałości metody wagową
  • oznaczenie zawartości wody metodą wagową
  • oznaczenie straty przy prażeniu suchej masy osadu metodą wagową
  • oznaczenie pozostałości po prażeniu metodą wagową