szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 136
Osób on-line: 3

Komunikaty


Informacja dotycząca podtopień

Zarząd PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że występujące w mieście lokalne podtopienia powstają wskutek intesywnego opadu deszczu, którego ilość znacznie przekracza wartości średnie wieloletnie. To powoduje, że kanalizacja deszczowa, mimo że jest sprawnie technicznie, nie może odprowadzić tak dużej ilości wody w sposób szybki tak, aby nie dochodziło do czasowych, miejscowych gromadzeń się tych wód w postaci kałuż, zalań piwnic, garaży czy podtopień posesji. W żadnym mieście nie ma takiego systemu odprowadzania wód opadowych, który jest w stanie poradzić sobie z tzw. oberwaniem chmury, gdy w krótkim okresie czasu spda gwałtownie tak duża ilość deszczu. Poprawa odprowadzania wód opadowych w miejscach, w których dochodzi najczęściej do podtopień wymaga systemowego rozwiązania, które będzie rozwiązaniem docelowym, a nie doraźnym. Ponieważ temat ten nie jest prosty zarówno od strony technicznej, lokalizacyjnej i finansowej znalezienie optymalnego rozwiązania wymaga czasu.
Dlatego też chcemy Państwa zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zmniejszyć uciążliwości z powodu obfitych opadów deszczu i że system kanalizacji deszczowej jest systematycznie kontrolowany i czyszczony, i przy normalnych opadach deszczu działa bez zarzutu.

Prezes Zarządu
Grzegorz Kochanowicz


Dotyczy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

W dniu 22 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął następującą uchwałę (syg. akt III SZP2/16):

  1. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.

  2. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odporwadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.


Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.

Informujemy o ogłoszonym przez Radę Nadzorczą PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. konkursie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki. Niezbędne informacje znajdują się poniżej w załączonych plikach oraz na stronie BIP


Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej i/lub powiadomień drogą SMS-ową

Proponujemy Państwu elektroniczne formy rozliczeń za korzystanie z naszych usług. Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej (e-faktura) oraz powiadamianie dorgą SMS o zaległościach w opłatach bądź zbliżającym się terminie płatności za usługi...

W sprawie zalania ściekami z powodu błędów w wykonawstwie.

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że w przypadku zalania ściekami pomieszczeń w budynkach podłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, które wystąpi podczas czyszczenia sieci kanalizacyjnej ...

Apel do mieszkańców miasta Suwałki.

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o w związku ze wzrostem liczby kradzieży kratek na wpustach ulicznych będących elementem kanalizacji deszczowej, zwraca się do mieszkańców Suwałk ...

Propozycja współpracy dla rolników.

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że ma do przekazania komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Suwałkach....