szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 40
Osób on-line: 1

Komunikaty


Informacja o wprowadzeniu do obrotu nawozu organicznego o nazwie "ROLIX"

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. gen. W. Sikorskiego 14, 16-400 Suwałki informuje, że rozpoczęło produkcję nawozu organicznego w postaci niepakowanego granulatu o następującym minimalnym składzie:

- azot ogólny - 30 kg/t nawozu (3% m/m),

- fosfor w przeliczeniu na P2O5 - 50 kg/t nawozu (5% m/m),

- substancja organiczna - 45% w suchej masie osadu.

ROLIX można stosować:

  • jesienią lub wiosną w uprawach polowych roślin rolniczych z wyłączeniem roślin przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji,
  • na wszystkich glebach o niskiej i średniej zawartości fosforu,
  • dopuszczalna dawka do 3 t/ha/rok.
ZASADA PRZEKAZYWANIA NAWOZU:
  • ODBIORU NAWOZU - z oczyszczalni ścieków w Suwałkach ul. Sejneńska 86, przez cały rok własnym środkiem transportu o dopuszczalnych gabarytach: długość - 14 m, szerokość - 3 m, wysokośćburty do załadunku - 3,40 m.
  • ZAŁADUNEK - odpłatny - 23,90 zł za tone granulatu + 23% podatek VAT - ładowarko-koparkę oczyszczalni.
  • OKREŚLENIE ILOŚCI NAWOZU - przy użyciu wagi zlokalizowanej na oczyszczalni o nośności max brutto 50 ton - ważenie środka transportu przed załadunkiem i po.
  • DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY ODBIÓR - faktura wystawiona w dniu wydania towaru wraz z instrukcją stosowania i przechowywania nawozu.
  • FORMA ZAPŁATY - gotówka w kasie PWiK ul. gen. W. Sikorskiego 14 lub przelewem na konto i w terminie wskazanym na fakturze.
Ze względu na ograniczoną ilość produkcji zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 87 566 56 79 w celu ustalenia ilości nawozu i terminu jego odbioru. Odbiór możliwy w dniach od poniedziałku do piątku w godzianch 6.30 - 13.00.


Informacja dotycząca podtopień

Zarząd PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że występujące w mieście lokalne podtopienia powstają wskutek intesywnego opadu deszczu, którego ilość znacznie przekracza wartości średnie wieloletnie. To powoduje, że kanalizacja deszczowa, mimo że jest sprawnie technicznie, nie może odprowadzić tak dużej ilości wody w sposób szybki tak, aby nie dochodziło do czasowych, miejscowych gromadzeń się tych wód w postaci kałuż, zalań piwnic, garaży czy podtopień posesji. W żadnym mieście nie ma takiego systemu odprowadzania wód opadowych, który jest w stanie poradzić sobie z tzw. oberwaniem chmury, gdy w krótkim okresie czasu spda gwałtownie tak duża ilość deszczu. Poprawa odprowadzania wód opadowych w miejscach, w których dochodzi najczęściej do podtopień wymaga systemowego rozwiązania, które będzie rozwiązaniem docelowym, a nie doraźnym. Ponieważ temat ten nie jest prosty zarówno od strony technicznej, lokalizacyjnej i finansowej znalezienie optymalnego rozwiązania wymaga czasu.
Dlatego też chcemy Państwa zapewnić, że dokładamy wszelkich starań, aby zmniejszyć uciążliwości z powodu obfitych opadów deszczu i że system kanalizacji deszczowej jest systematycznie kontrolowany i czyszczony, i przy normalnych opadach deszczu działa bez zarzutu.

Prezes Zarządu
Grzegorz Kochanowicz


Dotyczy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

W dniu 22 czerwca 2017 r. Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów podjął następującą uchwałę (syg. akt III SZP2/16):

  1. Przyłączem kanalizacyjnym w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną zakończoną studzienką w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, na odcinku od studzienki do sieci kanalizacyjnej.

  2. Przyłączem wodociągowym w rozumieniu art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odporwadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz. U. z 2017 r., poz. 328) jest przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług na całej swojej długości.


Zgoda na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej i/lub powiadomień drogą SMS-ową

Proponujemy Państwu elektroniczne formy rozliczeń za korzystanie z naszych usług. Wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej (e-faktura) oraz powiadamianie dorgą SMS o zaległościach w opłatach bądź zbliżającym się terminie płatności za usługi...

W sprawie zalania ściekami z powodu błędów w wykonawstwie.

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że w przypadku zalania ściekami pomieszczeń w budynkach podłączonych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, które wystąpi podczas czyszczenia sieci kanalizacyjnej ...

Apel do mieszkańców miasta Suwałki.

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o w związku ze wzrostem liczby kradzieży kratek na wpustach ulicznych będących elementem kanalizacji deszczowej, zwraca się do mieszkańców Suwałk ...

Propozycja współpracy dla rolników.

PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. informuje, że ma do przekazania komunalne osady ściekowe z oczyszczalni ścieków w Suwałkach....