Komunikat dotyczący awarii w oczyszczalni ścieków w dniu 27.07.2018 r. oraz podjęcia działań naprawczych.

Komunikat z dnia: 
wt., 31/07/2018

W dniu 27 lipca 2018 r. w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością doszło do awarii w oczyszczalni ścieków przy ul. Sejneńskiej 86. Od godziny 15:25 do godziny 21:30 ścieki podczyszczone po kratach w ilości około 2 000÷2 500 m3 popłynęły przelewem awaryjnym do rzeki Czarna Hańcza.
Przyczyną awarii w oczyszczalni ścieków było zapowietrzenie pomp pracujących w przepompowni głównej, co spowodowało brak przepływu ścieków do kolejnych urządzeń technologicznych, spiętrzenie ścieków w komorach przepompowni głównej, a w konsekwencji ich wypływ do przelewu awaryjnego i do rzeki. Kilkugodzinne oddziaływanie awarii na środowisko spowodowane było przez nieprawidłowy nadzór pracowników oczyszczalni ścieków nad monitoringiem pracy urządzeń.
Wszczęto postępowanie wyjaśniające i podjęto działania naprawcze:

  1. zablokowano dopływ do rurociągu awaryjnego,
  2. wprowadzono obowiązkowe dodatkowe kontrole na terenie oczyszczalni ścieków i przy wylocie oczyszczonych ścieków do rzeki z odnotowywaniem w książce pracy dyspozytora,
  3. przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami Gospodarstwa Rybackiego PZW Suwałki w sprawie możliwości udziału PWiK w rewitalizacji ichtiofauny na odcinku rzeki Czarna Hańcza, który uległ skażeniu.

 Podjęto działania dyscyplinarne wobec pracowników odpowiedzialnych za nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków:
- Dyspozytor pełniący dyżur podczas awarii – rozwiązanie umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym bez wypowiedzenia,
- Kierownik oczyszczalni ścieków – zawieszony w pełnieniu funkcji Kierownika do odwołania (do czasu wyjaśnienia wszystkich okoliczności związanych z awarią przez specjalnie do tego celu powołaną Komisję).
 
Przepraszamy mieszkańców miasta oraz turystów za zaistniałą awarię. Zapewniamy, że podejmiemy odpowiednie działania, w kierunku niedopuszczenia do powtórzenia się podobnej sytuacji w przyszłości.

Prezes Zarządu 
mgr inż. Leszek Andrulewicz