szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 39
Osób on-line: 3

Dokumentacja

logo POIiŚ, PWiK, FS

W dniu 29 września 2014 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z o.o. zawarło umowę o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-027/14-00 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację projektu pn. "Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach - dokumentacja". Realizacja projektu przewidywana jest na lata 2014 - 2015.

W umowie ustalono następujące warunki finansowe:

  1. Koszt całkowity projektu                   299 505,00 zł
  2. Wydatki kwalifikowalne                      235 00,00 zł
  3. Wnioskowane dofinansowanie      199 750,00 zł stanowiące 85% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie stanowi kontynuację zrealizowanego w dwóch etapach pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków i rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Suwałkach", w ramach którego wykonano szereg inwestycji infrastrukturalnych na oczyszczalni ścieków, jak również z zakresu budowy sieci wod-kan. Projekt ten związany jest przede wszystkim z gospodarką osadową.

Dokumentacja opracowana w ramach projektu pn. "Modernizacja gospodarki osadowej
i renowacja kanalizacji w PWiKw Suwałkach - dokumentacja"
stanowić będzie podstawę do ubiegania się o środki na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.