szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 114
Osób on-line: 2

Ceny usług PWiK

Wydawanie warunków, uzgadnianie dokumentacji

Wydanie warunków technicznych: bezpłatnie

Uzgadnianie dokumentacji technicznej: bezpłatnie

Usługi wykonane samochodami i sprzętem specjalistycznym


Zgodnie z Uchwałą nr 9/2016 Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie cen usług zewnętrznych świadczonych przez Spółkę.

Lp. Rodzaj samochodu lub sprzętu specjalistycznego Numer rejestracyjny Cena zł netto za 1h pracy sprzętu
Z PRACOWNIKIEM
Cena netto za 1 km (dojazd do miejsca usługi)
Dni powszednie i soboty Niedziele i pozostałe dni wolne od pracy
1 Star SCK BS 11582 193,29 zł/h 291,46 zł/h 2,67 zł/km
2 MAN BS 43285 151,30 zł/h 245,48 zł/h 8,06 zł/km
3 Koparko-ładowarka JCB BS 00583 140,43 zł/h 193,69 zł/h X
4 Ciągnik URSUS BS 07783 62,96 zł/h 108,83 zł/h X
5 Fiat Ducato BS 21655 x x 1,51
6 Fiat Ducato BS 54771 x x 4,49
7 Iveco wywrotka z HDS BS 54830 x x 8,31
8 Fiat Doblo BS 18038 x x 1,02
9 Fiat Doblo BS 55233 x x 4,56
10 KIA Skrzyniowy BS 06798 x x 1,11
11 Koparko-ładowarka JCB oczyszczalnia - 117,93 zł/h 169,05 zł/h x
12 Minikoparka JCB 8018 - 64,21 zł/h 110,21 zł/h x
13 Podnośnik kubełkowy - 85,96 zł/h 125,84 zł/h x
14 Recykler masy asflatowej - 169,75 zł/h 209,63 zł/h x
15 Roboczogodzina pracownika - 34,68 zł/h 69,36 zł/h x
16 Telewizyjna inspekcja kanałów - 120,09 zł/dzień + 7,92 zł za każde rozpoczęte 10 m przeglądu kanału 154,77 zł/dzień + 7,92 zł za każde rozpoczęte 10 m przeglądu kanału x
17 Lokalizacja nieszczelności sieci wodociągowej - 145,64 zł (za 3 h) + za każdą rozpoczętą kolejną godzinę pomiaru 48,55 zł 180,32 zł (za 3 h) + za każdą rozpoczętą kolejną godzinę pomiaru 60,11 zł x

Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium


Cennik usług wykonywanych przez Laboratorium obowiązujący od dnia 1 grudnia 2012 r. zgodnie
z Uchwałą Prezesa Zarządu Nr 23/2012 z dnia 23 listopada 2012 r.

Lp. Rodzaj badań Metoda badawcza Cena netto
1 Azot amonowy miareczkowa
spektrofotometryczna
40,00 zł
2 Azot azotanowy spektrofotometryczna
spektrofotometryczna (testy LCK)
45,00 zł
3 Azot azotynowy spektrofotometryczna (testy LCK)
spektrofotometryczna
48,10 zł
40,00 zł
4 Azot og. Kjeldahla miareczkowa
spektrofotometryczna
80,00 zł
5 Azot ogólny obliczenia obliczenia od 165,00 zł do 173,10 zł
6 BZT5 manometryczna
elektromechaniczna
50,00 zł
7 ChZT miareczkowa 65,00 zł
8 Chlorki miareczkowa 18,00 zł
9 Tłuszcze i oleje mineralne wagowa 80,00 zł
10 Fosfor ogólny spektrofotometryczna 80,00 zł
11 Ortofosforany spektrofotometryczna 20,00 zł
12 Pomiar pH: woda, ścieki potencjometryczna 15,00 zł
13 Pomiar pH: osadów ściekowych potencjometryczna 20,00 zł
14 Pomiar temperatury pomiar bezpośredni 10,00 zł
15 Pomiar tlenu z czujnikiem elektromechanicznym 15,00 zł
16 Potas spektrofotometryczna (testy LCK) 40,00 zł
17 Siarczany wagowa 90,00 zł
18 Zawiesina ogólna wagowa 60,00 zł
19 Zasadowość ogólna miareczkowa 18,00 zł
20 Zawiesina łatwo opdająca objętościowa, opad w leju po 1/2 h 15,00 zł
21 Indeks objętości osadu obliczeniowa 75,00 zł
22 Sucha pozostałość wagowa 65,00 zł
23 Sucha pozostałość (na wagosuszarce) wagowa 30,00 zł
24 Straty przy prażeniu, pozostałość po prażeniu wagowa 65,00 zł
25 Pobieranie próbek
jednorazowych: woda powierzchniowa, ścieki i osady ściekowe
30,00 zł
26 Pobieranie próbek złożonych: ścieki (uproszczony sposób pobierania) 35,00 zł
27 Pobieranie próbek złożonych średniodobowych: ścieki 100,00 zł
28 Pobieranie próbek złożonych: osady ściekowe 80,00 zł
29 Sporządzenie sprawozdania 30,00 zł
30 Duplikat wydanego sprawozdania 15,00 zł
31 Koszt transportu zgodnie z kartą drogową: zł/km 1,10 zł/km

Do cen netto doliczana będzie ustawowa stawka podatku VAT, obowiązująca w danym okresie.