szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
laboratorium PWiK
nfośigw
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 126
Osób on-line: 3

Podłączenie do sieci - krok po kroku

Krok 2

Opracowanie i uzgodnienie projektu budowlano - wykonawczego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacji sanitarnej/deszczowej

1. Na podstawie wydanych przez PWiK w Suwałkach Spółka z o.o. warunków technicznych przyłączenia Wnioskodawca zleca uprawnionemu projektantowi wykonanie projektu. Koszt projektu w całości pokrywa Wnioskodawca. Należy opracować projekt przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacji sanitarnej/deszczowej.

2. Projektant/Inwestor przedkłada w Biurze Obsługi Klienta PWiK w Suwałkach Spółka z o.o. 2 egzemplarze projektu (wraz z wykazem geodezyjnych punktów załamania projektowanych przyłączy) celem uzgodnienia. Po uzgodnieniu 1 egzemplarz pozostaje w PWiK w Suwałkach Spółka z o.o.

Dokumentacja projektowa powinna zawierać:

  1. Opis techniczny,

  2. Aktualne warunki techniczne wydane przez PWiK w Suwałkach Spółka z o.o.,

  3. Plan zagospodarowania działki lub terenu, sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 z zaznaczonymi kolorem trasami przyłączy,

  4. Rzut poziomy najniższej kondygnacji w skali 1:100 (1:50) z przedstawieniem lokalizacji zestawu wodomierzowego oraz miejscem wejścia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego do budynku,

  5. Profil podłużny przyłącza wodociągowego i/ lub kanalizacyjnego w skali 1:100/100,

  6. Węzeł połączenia z siecią wodociągową i/ lub kanalizacyjną,

  7. Rysunek szczegółowy węzła wodomierzowego (w budynku lub studzience wodomierzowej),

  8. Rysunek szczegółowy studzienki wodomierzowej / kanalizacyjnej,

  9. Wykaz geodezyjnych punktów załamania projektowanych przyłączy (wersja papierowa i elektroniczna na płycie CD) - wymagane w 1 egz.

Uzgodnienie projektu jest bezpłatne.

Kroki: 1 2 3 4 5 6