Ogłoszenie o postępowaniu

Ogłoszenie z dnia: 
śr., 26/06/2024
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością informuje, że w dniu 26.06.2024 r. ogłosiło postępowanie wyłączone z PZP pn.:
"Przebudowa i remont przepompowni pośredniej wraz z systemem regulacji napływu ścieków". AD.242.11.2024
Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej dostępnej pod adresem: https://pwik-suwalki.ezamawiajacy.pl
Link do postępowania: https://pwik-suwalki.ezamawiajacy.pl/pn/pwik-suwalki/demand/notice/publi...