Z DNIEM 1 STYCZNIA 2019 R. WPROWADZONE ZOSTAŁY NASTĘPUJĄCE ZMIANY W ZAKRESIE ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH NA TERENIE MIASTA SUWAŁKI

Komunikat z dnia: 
śr., 02/01/2019

    Zarządzeniem nr 456/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. Prezydent Miasta Suwałk ustalił wysokość stawek opłat za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Pełna treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk jest dostępna pod adresem:
https://www.pwik.suwalki.pl/cennik-uslug-za-odprowadzanie-wod-opadowych
    Nowe stawki opłat są niższe niż obowiązujące do  dnia 31.12.2018 r.
    W przypadku wód opadowych odprowadzanych do rzeki Czarna Hańcza cena za 1 m3 spadła z poziomu 2,40 zł netto do wysokości 2,17 zł netto. W przypadku nieruchomości niewyposażonych w urządzenia pomiarowe opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych będą naliczane od powierzchni uszczelnionych, pomniejszonych o umowny współczynnik spływu. Wielkości umownych współczynników spływu zawarte są w Załączniku nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Suwałk. Wysokości stawek opłat liczonych dla powierzchni tzw. zredukowanych są następujące:

  • dla nieruchomości, z których wody opadowe odprowadzone są z sieci kanalizacji deszczowej do rzeki Czarna Hańcza (Grupa I) stawka wynosi 1,43 zł netto/1m2/rok,
  • dla pozostałych nieruchomości (Grupa II) stawka wynosi 1,05 zł netto/1m2/rok.

    Uchwałą Zarządu PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. nr 11/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. wprowadzony został Regulamin odprowadzania wód opadowych i roztopowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej miasta Suwałk zatwierdzony przez Prezydenta Miasta Suwałk Zarządzeniem nr 18/2019. Pełna treść regulaminu jest dostępna pod adresem:
http://www.pwik.suwalki.pl/dla-klienta/regulamin-odprowadzania-wod-opado...