szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
druki do pobrania
laboratorium PWiK
nfośigw
fundusze unijne
wyróżnienia
polecane strony
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 192
Osób on-line: 2

Inwestycje w PWiK w Suwałkach Spółka z o.o.


Plan inwestycji i remontów na rok 2016

Lp. Tytuł, opis Planowane nakłady Realizacja
środki ogółem środki własne środki zewnętrzne rozpoczęto w trakcie realizacji zakończono
/tys. zł/
Dział I - inwestycje
Część A Budowa sieci wod.-kan.
1. Sieć wodociągowa: 1.1 Osiedle Zastawie przed terenem ogrodów działkowych (ulice dojazdowe od ulicy Zastawie do oś. domów zlokalizowanych w kierunku ulicy Grunwaldzkiej); 1.2 Osiedle Staniszewskiego (pomiędzy ul. Staniszewskiego i drogą krajową nr 8) - etap I; 1.3 ul. Kołłątaja (droga wewnętrzna); 1.4 Inne brakujące odcinki w różnych ulicach i częściach miasta związane z przebudową ulic 567.0 567.0 0.0      
  Razem: poz. 1 567,0 567.0 0.0      
2. Kanalizacja sanitarna: 2.1 Osiedle Zastawie przed terenem ogrodów działkowych (ulice dojazdowe od ulicy Zastawie do oś. domów zlokalizowanych w kierunku ulicy Grunwaldzkiej); 2.2 Osiedle Staniszewskiego (pomiędzy ul. Staniszewskiego i drogą krajową nr 8) - etap I; 2.3 ul. Kołłątaja (droga wewnętrzna); 2.4 Inne brakujące odcinki w różnych ulicach i częściach miasta związane z przebudową ulic 1 178.0 1 178.0 0.0      
  Razem: poz. 2 1 178,0 1 178,0 0.0      
3. Kanalizacja deszczowa: 3.1 Budowa wylotu W10 B; 3.2 Inne brakujące odcinki w różnych ulicach i częściach miasta związane z przebudową ulic 250.0 250.0 0.0      
  Razem: poz. 3 250.0 250.0 0.0      
  Razem część A (poz. 1-3) 1 995.0 1 995.0 0.0      
Część B. Zakład Wod-Kan.
1. Budowa studni szt. 2 (3C, 6D) 360,0 360,0 0.0      
2. Wykonanie monitoringu pracy urządzeń fontanny przy ul. Kowalskiego 10.0 10.0 0.0      
  Razem część B (poz. 1-2) 370.0 370.0 0.0      
Część C. Oczyszczalnia
1. Zgłoszone do POIiŚ - rozruch instalacji do suszenia osadów - dokończenie 1 575,0 1 575,0 0,0      
2. Zgłoszone do POIiŚ - testy przydatności systemu dezintegracji 120,0 120,0 0,0      
  Razem: zgłoszone do POIiŚ poz. 1-2 1 695,0 1 695,0 0,0      
  Razem część C (poz. 1-2) 1 695,0 1 695,0 0,0      
Część D. Pozostałe
1 Zgłoszone do dofinansowania z UE - budowa instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby zasilania stacji uzdatniania wody i budynków administracji na terenie stacji wodociągowej 860,0 180,0 680,0      
  Razem: zgłoszone do dofinansowania z UE - poz.1 860,0 180,0 680,0      
2. Projekty budowalne, dokumanetacja przyszłościowa (koszty dokumentacji, której opracowanie jest niezbędne w związku z planowanymi inwestycjami w roku 2016 i 2017) 200,0 200,0 0.0      
  Razem: zgłoszone przez działy 200,0 200,0 0.0      
  Razem część D (poz. 1-2) 1 060,0 380,0 680,0      
  Razem: zgłoszone do dofinansowania z UE - poz.1 2 555,0 1 875,0 680,0      
Część E Zakupy inwestycyjne
1 Zakupy inwestycyjne według załącznika 629,5 629,5 0.0      
  Razem część E 629,5 629,5 0.0      
Część F Rezerwa i warunkowe*
1 ul. Jasionowa (uzupełnienie) 81,0 81,0 0.0      
2 Separator - Dubowo I 130,0 130,0 0.0      
3 Przebudowa odcinka kanału sanitarnego w ulicy Wigierskiej (na długości ok. 15 m) 20,0 20,0 0.0      
4 REZERWA (inne nieprzewidziane) 100,0 100,0 0.0      
  Razem część F (poz. 1-4) 331,0 331,0 0,0      
Część G INWESTYCJE WSPÓLNE z UM
1 Sieć wodociągowa.            
1.1 ul. 41 Pułk Piechoty 91,2 91,2 0,0      
1.2 ul. Ogrodowa 54,0 54,0 0,0      
1.3 ul. Piękna 13,0 13,0 0,0      
1.4 Os. Piastowskie II (Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Jagiełły, siegacze ul. Mieszka I) 25,0 25,0 0,0      
1.5 Droga dojazdowa od ul. Noniewicza (osiedle PRIBO) 55,0 55,0 0,0      
  Razem poz.1 238,2 238,2 0.0      
2 Sieć kanalizacji sanitarnej.            
2.1 ul. Ogrodowa 95,7 95,7 0,0      
2.2 ul. Piękna 23,7 23,7 0,0      
2.3 Os. Piastowskie II (Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Jagiełły, siegacze ul. Mieszka I) 30,0 30,0 0,0      
2.4 Droga dojazdowa od ulicy Noniewicza (osiedle PRIBO) 88,0 88,0 0,0      
2.5 ul. Świerkowa 78,2 78,2 0,0      
2.6 ul. Północna 250,0 250,0 0,0      
  Razem poz.2 565,6 565,6 0.0      
3 Sieć kanalizacji deszczowej.            
3.1 ul. 41 Pułk Piechoty 104,1 104,1 0,0      
3.2 ul. Ogrodowa 330,7 330,7 0,0      
3.3 ul. Piękna 223,2 223,2 0,0      
3.4 Os. Piastowskie II (Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Jagiełły, siegacze ul. Mieszka I) 100,0 100,0 0,0      
3.5 Droga dojazdowa od ul. Noniewicza (osiedle PRIBO) 100,0 100,0 0,0      
3.6 ul. Legionów 20,0 20,0 0,0      
3.7 ul. Północna 250,0 250,0 0,0      
  Razem poz.3 1 113,0 1 113,0 0.0      
  Razem część G (poz. 1-3) 1 916,8 1 916,8 0.0      
  RAZEM część A+B+C+D+E+F+G (bez warunkowych i rezerwy)** 7 666,3 6 986,3 680,0      
  RAZEM DZIAŁ I INWESTYCJE (część A+B+C+D+E+F+G)*** 7 997,3 7 317,3 680,0      
  Razem sieć wodociągowa 805,2 805,2 0,0      
  Razem sieć kanalizacji sanitarnej 1 743,6 1 743,6 0,0      
  Razem sieć kanalizacji deszczowej 1 363,0 1 363,0 0,0      
  Razem sieć wod-kan. + kanalizacja deszczowa 3 911,8 3 911,8 0,0      
  Razem zakupy inwestycyjne 629,5 629,5 0,0      
  Razem inwestycje zgłoszone do UE w tym POIiŚ 2 555,0 1 875,0 680,0      
  Razem pozostałe inwestycje (w tym rezerwa) 1 530,5 1 530,5 0,0      
  Razem inwestycje finansowane tylko ze środków własnych 5 442,3 5 442,3 0,0      
Dział II - Remonty
Część A Zakład Wod-Kan.
1. czyszczenie/ remont studni głębinowych 120,0 120,0 0.0      
2. Naprawa kanałów 300,0 300,0 0.0      
  Razem część A poz. 1-2 420.0 420.0 0.0      
Część B Oczyszczalnia Ścieków
1. Remonty urządzeń i sprzętu: 1.1 pompy na przepompowni wielofunkcyjnej; 1.2 pompy, kraty, prasopłuczka na przepompowni głównej; 1.3 wirówki, zageszczacz, rozdrabniarki; 1.4 dmuchawy; 1.5 pompa ślimakowa PP 160,0 160,0 0.0      
  Razem część B (poz.1) 160,0 160,0 0.0      
Część C. Pozostałe
1. Budynki i budowle w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji: 1.1 przepompownia Ogrodowa (przeniesienie złącza NN, agregatu prądotwórczego, likwidacja budynku agregatorni); 1.2 przepompownia Zastawie (remont elewacji, pokrycia dachowego, nawierzchni utwardzonych, wraz z wykonaniem remontu oświetlenia kraty); 1.3 remonty zapobiegawcze: wg zaleceń z kontroli okresowej budynków i budowli (naprawa dachów, obróbek, elewacji); 1.4 Remonty ogrodzeń studni (Moniuszki, 6C); 1.5 remont/przebudowa komory pomiarowej ul. Zastawie (połączenie z wodociągiem gminnym) 280,0 280,0 0.0      
  Razem poz. 1 280,0 280,0 0.0      
2. Budynki i budowle w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji: 2.1 odbudowa chodników komory KB; 2.2 remont barierek - komory KB; 2.3 drzwi stacji SN; 2.4osadnika wtórnego nr 4; 2.5 pomieszczeń przepompowni głównej; 2.6 remonty zapobiegawcze: dachy (kotłownia, PG, wirówkownia); 240,0 240,0 0,0      
  Razem poz. 2 240,0 240,0 0.0      
  Razem część C poz. 1-2 520,0 520,0 0,0      
Część D
1. Rezerwa 50,0 50,0 0,0      
  Razem część D 50,0 50,0 0,0      
  RAZEM REMONTY A+B+C+D** 1 150,0 1 150,0 0,0      
  OGÓŁEM INWESTYCJE + REMONTY (bez pozycji warunkowych i rezerwy) 8 766,3 8 086,3 680,0      
  OGÓŁEM INWESTYCJE + REMONTY 9 147,3 8 467,3 680,0      
*Zadania z części F DZIAŁU I - realizowane będą w przypadku powstania oszczędności w wyniku przteragów.
**Wysokość planowanych nakładów może ulec zmianie w wyniku przeprowadzonych przetargów

Do pobrania: Plan inwestycji i remontów na rok 2016

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2014 - 2017

Do pobrania: Wieloletni Plan Inwestycyjny 2014 - 2017 - załącznik do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. na lata 2014-2017