szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Sp. z o.o.
ul. Gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
druki do pobrania
laboratorium PWiK
nfośigw
fundusze unijne
wyróżnienia
polecane strony
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 71
Osób on-line: 2

Inwestycje w PWiK w Suwałkach Spółka z o.o.


Plan inwestycji i remontów na rok 2014

Lp. Tytuł, opis Planowane nakłady Realizacja
środki ogółem środki własne środki zewnetrzne rozpoczęto w trakcie realizacji zakończono
/tys. zł/
Dział I - inwestycje
Część A Budowa sieci wod.-kan.
1. Sieć wodociągowa: 1.1 Bukowa/Świerkowa/Kolejowa (realizacja wspólna z UM); 1.2 Staniszewskiego w kierunku południowym (w kierunku budynku nr 63); 1.3 Rejon ulicy Wojska Polskiego do CDM; 1.4 oś. Zastawie za i przed terenem ogrodów działkowych; 1.5 krótkie odcinki sieci i przyłączy wynikające z wydanych warunków i inne. 1 000.0 1 000.0 0.0   X  
  Razem: poz. 1 1 000.0 1 000.0 0.0      
2. Kanalizacja sanitarna: 2.1 Bukowa/Świerkowa/Kolejowa (realizacja wspólna z UM); 2.2 do budynku ul. Wojska Polskiego 23; 2.3 ul. Paca 5 (przejęcie ścieków odprowadzanych siecią SSM); 2.4 ul. Klasztorna - przebudowa części kanału; 2.5 krótkie odcinki sieci i przyłączy wynikające z wydanych warunków i inne. 375.0 375.0 0.0   X  
  Razem: poz. 2 375.0 375.0 0.0      
3. Kanalizacja deszczowa: 3.1 Bukowa/Świerkowa/Kolejowa realizacja wspólna z UM; 3.2 ul. Krzywólka - uporządkowanie odwodnienia drogi przy budynku nr 21; 3.3 ul. Warszawska, Chrobrego - przebudowa; 3.4 przebudowa wylotu przy OSIR W-10; 3.5 krótkie odcinki sieci i przyłączy wynikające z wydanych warunków i inne. 750.0 750.0 0.0   X  
  Razem: poz. 3 750.0 750.0 0.0      
  Razem część A 2 125.0 2 125.0 0.0      
Część B. Zakład Wod-Kan.
1. Budowa fontanny na oś. Północ II 500.0 500.0 0.0     X
2. Komory diagnostyczne na przewodach tłoczonych: Krzywólka, Reymonta szt. 4 20.0 20.0 0.0     X
3. Ogrodzenie przepompowni ul. Szafirowa 8.0 8.0 0.0      
  Razem część B 528.0 528.0 0.0      
Część C. Oczyszczalnia
1. Zgłoszone do POIiŚ - wybudowanie instalacji do suszenia osadów 6 490.3 973.6 5 516.7   X  
2. Zgłoszone do POIiŚ - zakup i montaż pompy śrubowej 342.0 51.0 291.0     X
3. Zgłoszone do POIiŚ - wymiana rusztów napowietrzających 800.0 160.0 640.0   X  
4. Zgłoszone do POIiŚ rozszerzenie projektu etap III - termomodernizacja ZKF na terenie oczyszczalni ścieków 600.0 120.0 480.0   X  
  Razem: zgłoszone do POIiŚ 8 232.3 1 304.6 6 927.7      
5. Rampa na poletkach do opróżniania wozów ciśnieniowych 10.0 10.0 0.0      
6. Wykonanie nawierzchni przy osadnikach wstępnych 100.0 100.0 0.0     X
  Razem: zgłoszone przez działy 110.0 110.0 0.0      
  Razem część C 8 342.3 1 414.6 6 927.7      
Część D. Pozostałe
1 Zgłoszone do POIiŚ - koszty obsługi i przygotowania projektu: promocja, inżynier kontraktu 250.2 37.5 212.7   X  
  Razem: zgłoszone do POIiś 250.2 37.5 212.7      
2. Projekty budowalne, dokumanetacja przyszłościowa 120.0 120.0 0.0   X  
  Razem: zgłoszone przez działy 120.0 120.0 0.0      
  Razem część D 370.2 157.5 212.7      
  RAZEM: A+B+C+D 11 365.5 4 225.1 7 140,4      
Część E Zakupy inwestycyjne
1 Zakupy inwestycyjne według załącznika 946.3 946.3 0.0   X  
  Razem część E 946.3 946.3 0.0      
Część F Rezerwa
1 Rezerwa 200.0 200.0 0.0      
  Razem część F 200.0 200.0 0.0      
  OGÓŁEM DZIAŁ I: A+B+C+D+E+F 12 511.8 5 371.4 7 140,4      
  Inwestycje zgłoszone do POIiŚ 8 482.5 1 342.1 7 140.4      
  Inwestycje finansowane tylko ze środków własnych 4 029.3 4 029.3 0.0      
Dział I’ - Inwestycje kontynuacja z 2013r.
Część A’ Budowa sieci wod.-kan.
1. Sieć wodociągowa - Wojska Polskiego do Buczka ; Nowomiejska, oś. Hańcza cz.I (Białostocka, Ciechanowska, Konińska, Siedlecka ...) - koszt całkowity: 1 104,5 tys. zł . 529,3 529.3 0.0   X  
  Razem: poz.1 529.3 529.3 0.0      
2. Sieć kanalizacji sanitarnej - Wojska Polskiego do Buczka ; oś. Hańcza cz.I (Białostocka, Ciechanowska, Konińska, Siedlecka ...) - koszt całkowity: 298,3 tys. zł . 257,0 257.0 0.0   X  
  Razem: poz.2 257.0 257.0 0.0      
  Razem część A’ 786.3 786.3 0.0      
Część B’ Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1. Garaż na 5 stanowisk psotojowych na terenie Stacji Wodociągowej - koszt całkowity: 405,0 tys. zł . 264,0 264.0 0.0     X
2. Renowacja kanałów sanitarnych (rękawy). 500,0 500.0 0.0     X
  Razem część B’ 764.0 764.0 0.0      
Część C’ Oczyszczalnia
1. Modernizacja sieci ciepłowniczej i instalacji c.o. - koszt całkowity: 308,0 tys. zł . 208,0 208.0 0.0     X
  Razem część C’ 208.0 208.0 0.0      
Część E’ Zakupy inwestycyjne
1. Zakup samochodów użytkowych 2 szt. 71,9 71.9 0.0     X
  Razem część E’ 71.9 71.9 0.0      
  Razem Dział I’ INWESTYCJE 1 830.2 1 830.2 0.0      
  OGÓŁEM DZIAŁ I + DZIAŁ I’ 14 342.2 7 201.6 7 140.4      
Dział II - Remonty
Część A Zakład Wod-Kan.
1. Kamerowanie kanalizacji sanitarnej pod potrzeby remontów 50.0 50.0 0.0   X  
2. Wymiana ogrodzenia studni 6C 8.0 8.0 0.0      
  Razem część A 58.0 58.0 0.0      
Część B Oczyszczalnia Ścieków
1. Remonty urządzeń i sprzętu: pompy na przepompowni głównej; pompy na przepompowni wielofunkcyjnej oraz wymiana zasuw + zawory zarotne; transporter 15 m. 195.0 195.0 0.0   X  
  Razem poz.1 195.0 195.0 0.0      
  Razem część B 195.0 195.0 0.0      
Część C. Pozostałe
1. Budynki i budowle w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji - remonty zapobiegawcze: 1.1 wentylacja w przepompowni Zastawie (skorodowane kanały); 1.2 komory zasuw: uszkodzone ściany i sufity, skorodowane rurociągi; 1.3 przepompownia Ogrodowa (przeniesienie złącza NN, agregatu prądotwórczego, likwidacja budynku agregatorni); 1.4zastawki kanałowe szt. 4; 1.5 przepompownia Wigierska: uszkodzone ściany i sufity, skorodowane rurociągi. 205.0 205.0 0.0   X  
  Razem poz.1 205.0 205.0 0.0      
2. Budynki i obiekty na oczyszczalni ścieków - remonty zapobiegawcze: 2.1 - remont poletek ociekowych (odbudowa przegród); 2.2 kotłownia: wymiana rur, przyłączy, układu sterowania, wymiana naczyń podgrzewania ciepłej wody, przepływomierz; 2.3 przepompownia główna: rurociągi nawiewowe, drzwi, sufit; 2.4 remont dachów; 2.5 remont wejścia do budynku biurowego i części chodnika. 181.0 181.0 0.0   X  
  Razem poz.2 181.0 181.0 0.0      
  Razem część C 386.0 386.0 0.0      
  Razem A+B+C 639.0 639.0 0.0      
Część D
1. Rezerwa 50.0 50.0 0.0      
  Razem część D 50.0 50.0 0.0      
  OGÓŁEM DZIAŁ II: A+B+C+D 689.0 689.0 0.0      
  OGÓŁEM DZIAŁ I INWESTYCJE + DZIAŁ II REMONTY 13 200,8 6 060,4 7 140,4      
DZIAŁ II’ - REMONTY KONTYNUACJA 2013r.
Część A’ Zakład Wodociągów i Kanalizacji
1. Renowacja studni głębinowych 20% płatności (koszt całkowity: 96,8 tys. zł) 19.4 19.4 0.0     X
  Razem DZIAŁ II’ 19.4 19.4 0.0      
  OGÓŁEM DZIAŁ II + DZIAŁ II’ 708.4 708.4 0.0      
  OGÓŁEM DZIAŁ I’ + DZIAŁ II’ 1 849.6 1 849,6 0.0      
  OGÓŁEM DZIAŁ I + DZIAŁ II + DZIAŁ I’ + DZIAŁ II’ 15 050.4 7 910,6 7 140.4      
*Wysokość planowanych nakładów może ulec zmianie w wyniku przeprowadzonych przetargów

Do pobrania: Plan inwestycji i remontów na rok 2014

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2014 - 2017

Do pobrania: Wieloletni Plan Inwestycyjny 2014 - 2017 - załącznik do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. na lata 2014-2017