szybki kontakt
PWiK w Suwałkach Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gen. W. Sikorskiego 14
16-400 Suwałki
Biuro czynne pon.-pt. 700 - 1500
tel. +48 87 567 60 53
fax +48 87 567 50 22
Dyspozytor +48 668 903 263
elektroniczna faktura
zgłoś awarię
stan wodomierza
opady atmosferyczne
bip
druki do pobrania
laboratorium PWiK
nfośigw
fundusze unijne
wyróżnienia
polecane strony
licznik odwiedzin
W dniu dzisiejszym: 27
Osób on-line: 1

Inwestycje w PWiK w Suwałkach Spółka z o.o.


Plan inwestycji i remontów na rok 2016

Lp. Tytuł, opis Planowane nakłady Realizacja
środki ogółem środki własne środki zewnętrzne rozpoczęto w trakcie realizacji zakończono
/tys. zł/
Dział I - inwestycje
Część A Budowa sieci wod.-kan.
1. Sieć wodociągowa: 1.1 Osiedle Zastawie przed terenem ogrodów działkowych (ulice dojazdowe od ulicy Zastawie do oś. domów zlokalizowanych w kierunku ulicy Grunwaldzkiej); 1.2 Osiedle Staniszewskiego (pomiędzy ul. Staniszewskiego i drogą krajową nr 8) - etap I; 1.3 ul. Kołłątaja (droga wewnętrzna); 1.4 Inne brakujące odcinki w różnych ulicach i częściach miasta związane z przebudową ulic 567.0 567.0 0.0   x  
  Razem: poz. 1 567,0 567.0 0.0      
2. Kanalizacja sanitarna: 2.1 Osiedle Zastawie przed terenem ogrodów działkowych (ulice dojazdowe od ulicy Zastawie do oś. domów zlokalizowanych w kierunku ulicy Grunwaldzkiej); 2.2 Osiedle Staniszewskiego (pomiędzy ul. Staniszewskiego i drogą krajową nr 8) - etap I; 2.3 ul. Kołłątaja (droga wewnętrzna); 2.4 Inne brakujące odcinki w różnych ulicach i częściach miasta związane z przebudową ulic 1 178.0 1 178.0 0.0   x  
  Razem: poz. 2 1 178,0 1 178,0 0.0      
3. Kanalizacja deszczowa: 3.1 Budowa wylotu W10 B; 3.2 Inne brakujące odcinki w różnych ulicach i częściach miasta związane z przebudową ulic 250.0 250.0 0.0      
  Razem: poz. 3 250.0 250.0 0.0      
  Razem część A (poz. 1-3) 1 995.0 1 995.0 0.0      
Część B. Zakład Wod-Kan.
1. Budowa studni szt. 2 (3C, 6D) 360,0 360,0 0.0   x  
2. Wykonanie monitoringu pracy urządzeń fontanny przy ul. Kowalskiego 10.0 10.0 0.0      
  Razem część B (poz. 1-2) 370.0 370.0 0.0      
Część C. Oczyszczalnia
1. Zgłoszone do POIiŚ - rozruch instalacji do suszenia osadów - dokończenie 1 575,0 1 575,0 0,0   x  
2. Zgłoszone do POIiŚ - testy przydatności systemu dezintegracji 120,0 120,0 0,0 x    
  Razem: zgłoszone do POIiŚ poz. 1-2 1 695,0 1 695,0 0,0      
  Razem część C (poz. 1-2) 1 695,0 1 695,0 0,0      
Część D. Pozostałe
1 Zgłoszone do dofinansowania z UE - budowa instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby zasilania stacji uzdatniania wody i budynków administracji na terenie stacji wodociągowej 860,0 180,0 680,0      
  Razem: zgłoszone do dofinansowania z UE - poz.1 860,0 180,0 680,0      
2. Projekty budowalne, dokumanetacja przyszłościowa (koszty dokumentacji, której opracowanie jest niezbędne w związku z planowanymi inwestycjami w roku 2016 i 2017) 200,0 200,0 0.0   x  
  Razem: zgłoszone przez działy 200,0 200,0 0.0      
  Razem część D (poz. 1-2) 1 060,0 380,0 680,0      
  Razem: zgłoszone do dofinansowania z UE - poz.1 2 555,0 1 875,0 680,0      
Część E Zakupy inwestycyjne
1 Zakupy inwestycyjne według załącznika 629,5 629,5 0.0   x  
  Razem część E 629,5 629,5 0.0      
Część F Rezerwa i warunkowe*
1 ul. Jasionowa (uzupełnienie) 81,0 81,0 0.0      
2 Separator - Dubowo I 130,0 130,0 0.0      
3 Przebudowa odcinka kanału sanitarnego w ulicy Wigierskiej (na długości ok. 15 m) 20,0 20,0 0.0      
4 REZERWA (inne nieprzewidziane) 100,0 100,0 0.0      
  Razem część F (poz. 1-4) 331,0 331,0 0,0      
Część G INWESTYCJE WSPÓLNE z UM
1 Sieć wodociągowa.            
1.1 ul. 41 Pułk Piechoty 91,2 91,2 0,0   x  
1.2 ul. Ogrodowa 54,0 54,0 0,0   x  
1.3 ul. Piękna 13,0 13,0 0,0   x  
1.4 Os. Piastowskie II (Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Jagiełły, siegacze ul. Mieszka I) 25,0 25,0 0,0   x  
1.5 Droga dojazdowa od ul. Noniewicza (osiedle PRIBO) 55,0 55,0 0,0      
  Razem poz.1 238,2 238,2 0.0      
2 Sieć kanalizacji sanitarnej.            
2.1 ul. Ogrodowa 95,7 95,7 0,0   x  
2.2 ul. Piękna 23,7 23,7 0,0   x  
2.3 Os. Piastowskie II (Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Jagiełły, siegacze ul. Mieszka I) 30,0 30,0 0,0   x  
2.4 Droga dojazdowa od ulicy Noniewicza (osiedle PRIBO) 88,0 88,0 0,0      
2.5 ul. Świerkowa 78,2 78,2 0,0 x    
2.6 ul. Północna 250,0 250,0 0,0      
  Razem poz.2 565,6 565,6 0.0      
3 Sieć kanalizacji deszczowej.            
3.1 ul. 41 Pułk Piechoty 104,1 104,1 0,0   x  
3.2 ul. Ogrodowa 330,7 330,7 0,0   x  
3.3 ul. Piękna 223,2 223,2 0,0   x  
3.4 Os. Piastowskie II (Władysława Łokietka, Kazimierza Wielkiego, Jagiełły, siegacze ul. Mieszka I) 100,0 100,0 0,0   x  
3.5 Droga dojazdowa od ul. Noniewicza (osiedle PRIBO) 100,0 100,0 0,0      
3.6 ul. Legionów 20,0 20,0 0,0      
3.7 ul. Północna 250,0 250,0 0,0      
  Razem poz.3 1 113,0 1 113,0 0.0      
  Razem część G (poz. 1-3) 1 916,8 1 916,8 0.0      
  RAZEM część A+B+C+D+E+F+G (bez warunkowych i rezerwy)** 7 666,3 6 986,3 680,0      
  RAZEM DZIAŁ I INWESTYCJE (część A+B+C+D+E+F+G)*** 7 997,3 7 317,3 680,0      
  Razem sieć wodociągowa 805,2 805,2 0,0      
  Razem sieć kanalizacji sanitarnej 1 743,6 1 743,6 0,0      
  Razem sieć kanalizacji deszczowej 1 363,0 1 363,0 0,0      
  Razem sieć wod-kan. + kanalizacja deszczowa 3 911,8 3 911,8 0,0      
  Razem zakupy inwestycyjne 629,5 629,5 0,0      
  Razem inwestycje zgłoszone do UE w tym POIiŚ 2 555,0 1 875,0 680,0      
  Razem pozostałe inwestycje (w tym rezerwa) 1 530,5 1 530,5 0,0      
  Razem inwestycje finansowane tylko ze środków własnych 5 442,3 5 442,3 0,0      
Dział II - Remonty
Część A Zakład Wod-Kan.
1. czyszczenie/ remont studni głębinowych 120,0 120,0 0.0      
2. Naprawa kanałów 300,0 300,0 0.0      
  Razem część A poz. 1-2 420.0 420.0 0.0      
Część B Oczyszczalnia Ścieków
1. Remonty urządzeń i sprzętu: 1.1 pompy na przepompowni wielofunkcyjnej; 1.2 pompy, kraty, prasopłuczka na przepompowni głównej; 1.3 wirówki, zageszczacz, rozdrabniarki; 1.4 dmuchawy; 1.5 pompa ślimakowa PP 160,0 160,0 0.0   x  
  Razem część B (poz.1) 160,0 160,0 0.0      
Część C. Pozostałe
1. Budynki i budowle w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji: 1.1 przepompownia Ogrodowa (przeniesienie złącza NN, agregatu prądotwórczego, likwidacja budynku agregatorni); 1.2 przepompownia Zastawie (remont elewacji, pokrycia dachowego, nawierzchni utwardzonych, wraz z wykonaniem remontu oświetlenia kraty); 1.3 remonty zapobiegawcze: wg zaleceń z kontroli okresowej budynków i budowli (naprawa dachów, obróbek, elewacji); 1.4 Remonty ogrodzeń studni (Moniuszki, 6C); 1.5 remont/przebudowa komory pomiarowej ul. Zastawie (połączenie z wodociągiem gminnym) 280,0 280,0 0.0 x    
  Razem poz. 1 280,0 280,0 0.0      
2. Budynki i budowle w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji: 2.1 odbudowa chodników komory KB; 2.2 remont barierek - komory KB; 2.3 drzwi stacji SN; 2.4osadnika wtórnego nr 4; 2.5 pomieszczeń przepompowni głównej; 2.6 remonty zapobiegawcze: dachy (kotłownia, PG, wirówkownia); 240,0 240,0 0,0 x    
  Razem poz. 2 240,0 240,0 0.0      
  Razem część C poz. 1-2 520,0 520,0 0,0      
Część D
1. Rezerwa 50,0 50,0 0,0      
  Razem część D 50,0 50,0 0,0      
  RAZEM REMONTY A+B+C+D** 1 150,0 1 150,0 0,0      
  OGÓŁEM INWESTYCJE + REMONTY (bez pozycji warunkowych i rezerwy) 8 766,3 8 086,3 680,0      
  OGÓŁEM INWESTYCJE + REMONTY 9 147,3 8 467,3 680,0      
*Zadania z części F DZIAŁU I - realizowane będą w przypadku powstania oszczędności w wyniku przteragów.
**Wysokość planowanych nakładów może ulec zmianie w wyniku przeprowadzonych przetargów

Do pobrania: Plan inwestycji i remontów na rok 2016

Wieloletni Plan Inwestycyjny na lata 2016 - 2019

Do pobrania: Wieloletni Plan Inwestycyjny 2016 - 2019 - załącznik do Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych PWiK w Suwałkach Sp. z o.o. na lata 2016-2019