Ogłoszenia

KOMUNIKAT DLA UŻYTKOWNIKÓW MIEJSKIEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ - Aby płacić nie musisz być podłączony do kanalizacji deszczowej

Komunikat z dnia: 
wt., 16/01/2018
PWiK w Suwałkach Spółka z o.o., informuje, że z powodu zmiany Prawa Wodnego i nowelizacji Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków mieszkaniec miasta, którego posesja nie jest podłączona bezpośrednio do miejskiej kanalizacji deszczowej i nie zagospodarowuje wód opadowych lub roztopowych na terenie swojej nieruchomości (studnie chłonne, pakiety rozsączające) będzie ponosił opłaty za odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do miejskiej kanalizacji deszczowej z każdego terenu uszczelnionego leżącego w obrębie

Dofinansowanie kolejnych inwestycji 

Komunikat z dnia: 
pt., 22/12/2017
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
 22 grudnia 2017 r. podpisaliśmy umowę na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja gospodarki osadowej i renowacja kanalizacji w PWiK w Suwałkach”.
Wartości inwestycji to ponad 17,6 mln zł brutto, z czego dotacja ze środków UE wyniesie ponad 8,6 mln zł.

Strony